article image

Již brzy bude spuštěna vzdělávací platforma European School Education Platform

Přípravy na spuštění nové European School Education Platform [Evropské platformy pro školní vzdělávání] jsou v plném proudu. Od května 2022 si evropští odborníci a zúčastněné strany působící v oblasti školního vzdělávání budou moci vyzkoušet tuto platformu, která se postupně stane novým hlavním portálem pro budování kontaktů a profesní rozvoj.

Jak bylo oznámeno na konci roku 2021, dojde v rámci nové platformy ke sloučení služeb a obsahu platforem eTwinning a School Education Gateway. První verze bude spuštěna v květnu a bude určena především uživatelům eTwinningu, kteří zde v novém formátu najdou známé služby Groups [Skupiny] a TwinSpace.

Nová platforma bude v následujících měsících postupně rozšiřována tak, aby mohla nabídnout všechny služby, na které jsou uživatelé zvyklí. Po tuto dobu budou i stále k dispozici stávající platformy eTwinning a School Education Gateway, kde najdou uživatelé i nadále většinu služeb, které využívají: na School Education Gateway například obsah vytvářený redakcí či nástroje Erasmus+ (včetně katalogu kurzů) a na eTwinningu například prostor TwinSpace, který se využívá v probíhajících projektech.

Nová platforma i obsah vytvářený redakcí, který na ni bude k dispozici, budou v zásadě volně přístupné, k využití některých služeb ale bude zapotřebí zřídit si uživatelský účet a vytvořit přihlašovací údaje. European School Education Platform [Evropská platforma pro školní vzdělávání] bude v tomto ohledu využívat jednotnou autentizační službu „EU Login“ Evropské komise. Uživatele jsme již požádali, aby si účet „EU Login“ vytvořili, a připravili se na spuštění nové platformy tak, aby přechod na ni proběhl hladce. Od dubna je k zápisu do našich online kurzů, které v rámci EU Academy [Akademie EU] probíhají, již přihlášení pomocí účtu „EU Login“ vyžadováno.

Uživatelé mohou využít i stránky Questions and Answers [Otázky a odpovědi], kde naleznou informace o přechodu  na novou platformu. Zároveň také doporučujeme věnovat pozornost aktualitám zasílaným e-mailem.

European School Education Platform [Evropská platforma pro školní vzdělávání], School Education Gateway a eTwinning jsou iniciativami Evropské unie, které jsou financovány z programu Erasmus+, evropského programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

Určitě nás dále sledujte jak zde, tak na kanálech eTwinningu na sociálních sítích, kde budou k dispozici další zprávy!