article image

Rakousko: eTwinning a Erasmus+ v koronavirovém roce

Mezinárodní spolupráce a výměnné programy pro žáky mohou díky eTwinningu pokračovat.

V roce 2020 bylo v rámci KA229/KA219 programu Erasmus+ aktivních asi 180 projektů s rakouskou účastí. Součástí těchto projektů byla i mobilita žáků. Většina zapojených škol tedy počítala s tím, že jejich žáci fyzicky navštíví školy v jiných zemích či orgány EU. V důsledku omezení v souvislosti s pandemií COVID se však mnohé z těchto plánů realizovat nemohly. Stovkám žáků tak byla tato zkušenost upřena.

Mezinárodní spolupráce a výměnné programy pro žáky však mohly díky eTwinningu pokračovat, a mnohé školy toho využily. V Rakousko došlo dokonce ke zřetelnému nárůstu v počtu eTwinningových projektů, u kterých byla při registraci uvedena poznámka o financování z KA219/KA229 programu Erasmus+.

„Většinu aktivit jsme byli nuceni přesunout do eTwinningu a scházet jsme se museli online. Zapojit se tak mohlo více žáků, než kolik by se zúčastnilo výměnného programu v rámci původního projektu Erasmus+,“ zmiňuje jedno z pozitiv současné situace Michael Huber-Kirchberger z Linz International Business School [Mezinárodní obchodní akademie v Linci]. Michael a jeho kolegyně Elisabeth Hasiweder se v současnosti na své odborné střední škole, která je také jednou z rakouských „eTwinningových škol“, starají o několik projektů v rámci programů Erasmus+ a eTwinning. Ve svém projektu STEPS4SCHOOLS - Sustainable Tourism Educational Projects for Schools [KROKYPROŠKOLY – vzdělávací projekty pro školy v oblasti udržitelného turismu] spolupracují s pěti dalšími školami z Bulharska, Slovinska, Itálie, Portugalska a České republiky. Pro všechny zúčastněné bylo téma velmi motivující, a všichni byli zklamáni, když se výměnné programy začaly v březnu 2020 rušit. Dokázali se ovšem novým okolnostem přizpůsobit tím, že rozšířili eTwinningové aktivity. Nedávno tyto školy uspořádaly „virtuální výměnnou stáž“, v jejímž rámci došlo k interakci mezi žáky, mezinárodní výuce, a dokonce i na virtuální prohlídku Vidinu, bulharského města, které akci hostilo.

Pro Renate Gerber z gymnázia GRG Maroltingergasse ve Vídni, které je rovněž držitelem certifikátu „eTwinningová škola“ byl eTwinning vždy nedílnou součástí projektu Erasmus+ nazvaného Triple E: E-learning - E-twinning - E-rasmus [Tři E: E-learning – E-twinning – E-rasmus], v němž byla partnerem jejího gymnázia škola na La Réunion. Žáci z La Réunion se velmi těšili na návštěvu u svých vrstevníků ve Vídni, která měla proběhnout v květnu 2020, někteří si dokonce koupili i společenský oděv, aby se mohli zúčastnit vídeňského školního plesu. Bohužel ale přišla pandemie. Renate uvádí, že velkou výhodou v tomto projektu bylo to, že se ho účastnily dvě školy. Bylo tak možné reagovat velmi flexibilně, vytvořit kreativní aktivity v prostoru TwinSpace a pořádat asi jednou za měsíc virtuální schůzky. Žáci spolu komunikují v obou mateřských jazycích (francouzštině, respektive němčině) a učí se o různých aplikacích, které pak zkoušejí v rámci TwinSpace a schůzek, přičemž se využívá také referátů a porovnávají se epidemiologické situace v obou regionech.

Bernd Fiechtl pracuje na gymnáziu BG/BRG Judenburg jako učitel a koordinátor pro EU. Původně s využitím eTwinningu v projektech v rámci programu Erasmus+ na své škole nepočítal. Na gymnáziu, kde Bernd učí, se mladší žáci (ve 3. a 4. ročníku) s pomocí eTwinningu seznamují s mezinárodním prostředím, zatímco starší žáci (v 5. a 6. ročníku) se účastní projektů a mobilit programu Erasmus+. Dvouletý projekt Erasmus+ bylo ovšem nutné prodloužit, přičemž do dalšího ročníku postoupí mladší žáci. V tvorbě workshopů a ve výměnném programu se tak bude pokračovat prostřednictvím eTwinningu. eTwinningové online projekty si také postupně nacházejí cestu do bilingvního vzdělávacího programu školy. Využívá se jich při výuce cizího jazyka a zeměpisu, čímž se ještě posiluje její mezinárodní zaměření.

Všichni učitelé, kteří nám poskytli rozhovor, si projekty Erasmus+ o rok prodloužili, přičemž stále doufají, že nakonec nějakou fyzickou mobilitu bude možné realizovat. V každém případě pak přes složitou situaci, zavřené školy a distanční učení všichni trvají (koneckonců jako mnozí další eTwinneři) na tom, že se vyplatí se mezinárodním projektům věnovat. Michael z Lince to shrnul následovně: díky projektům v rámci eTwinningu a programu Erasmus+ se zvyšuje motivace žáků, posiluje se jejich nezávislost a zlepšují se jejich prezentační a komunikační dovednosti. Flexibilita, podpora ze strany vedení školy a kolegů, kreativní využití eTwinningu a jiných možností, které nabízí internet, a také kvalitní spolupráce s partnerskými školami: to vše se ukázalo být z hlediska pokračování mezinárodních aktivit i v roce, kdy není možné fyzicky cestovat přes hranice, klíčové.

school

© OeAD/Gianmaria Gava & Pablo Chiereghin