article image

Výroční konference 2020 – Třídy v akci: řešení změny klimatu prostřednictvím eTwinningu

Na výroční eTwinningové konferenci 2020 se sešli někteří z nejlepších a pro věc nejzapálenějších učitelů, tvůrců politik a odborníků z celé Evropy. Diskutovali a uvažovali o změně klimatu a jejích ekologických dopadech jako tématu ve vzdělávání.

Velké poděkování zaslouží eTwinning a komunita s ním spojená za obrovskou odolnost a odhodlání za současné krize (Mariya Gabriel, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež).

Co dělají účastníci eTwinningu v roce, v němž okolnosti hrají velmi proti nim a který je plný obtíží? Vytrvávají a dál učí žáky, tedy budoucí dospělé, jak žít udržitelně a jak řešit změnu klimatu a další ekologické výzvy.

Letošní výroční eTwinningová konference byla úplně jiná, než jsme očekávali. Vzhledem k mimořádným okolnostem daným pandemií COVID-19 nezbývalo, než konferenci v plném rozsahu přesunout do online prostoru. 

Úvod konference byl věnován průkopníkům učitelské profese, kteří získali evropské ceny eTwinningu. Slavnostní ceremoniál na počest 53 učitelů, kterým byly za jejich projekty uděleny ceny, proběhl ve čtvrtek 22. října a naživo po internetu se jej zúčastnilo 600 učitelů z celé Evropy. Premiéru si odbyla videa k vítězným projektům a ocenění učitelé měli příležitost naživo diskutovat se zástupci Evropské komise.

  • Projektu Busy Bugs in my Bag [Pytel plný hmyzu] cenu předala Florence Mondin (z Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast).
  • Projektu Wonderland [Říše divů] Markus Rester (z Generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu).
  • Projektu EU've got mail [Dopis pro EU] Sophie Beernaerts (z Generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu).
  • Projektu Robo-code [Robo-kód] pak Michael Teutsch (z Generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu).

Videa ke všem těmto projektům jsou k dispozici níže.

Den po ceremoniálu, tedy 23. října 2020, konferenci oficiálně zahájila Mariya Gabriel, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež.
 
Komisařka Mariya Gabriel hovořila o „společném úsilí“ napřeném k řešení globálních problémů, jako je změna klimatu a pandemie COVID-19. Právě tato pandemie nevídaným způsobem zasáhla také vzdělávací systém, reakce eTwinningová komunity na sebe však nenechala dlouho čekat:

„Opravdu jsme se díky tomu mnohému naučili, například tomu, jak důležitý je právě pocit sounáležitosti v rámci komunity. Od počátku pandemie byli účastníci eTwinningu na přechod na online výuku lépe připraveni a byli také zvyklejší si vzájemně pomáhat, podněcovat a povzbuzovat se.“

Komisařka Mariya Gabriel svůj projev ukončila takto: „Evropská komise bude i nadále věnovat pečlivou pozornost potřebám žáků a učitelů a spolupracovat se zástupci vnitrostátních ministerstev na dalším začleňování eTwinningu do národních systemů.“

Zahajovacího proslovu a úvodu ke klimatickému paktu EU se zhostila Clara De La Torre, zástupkyně generálního ředitele pro oblast klimatu z Evropská komise. Ve svém projevu paní De La Torre pogratulovala celé eTwinningové komunitě za vynikající práci v době pandemie, přičemž zdůraznila, jak klíčovou roli eTwinning hraje při zvyšování povědomí o změně klimatu a při zlepšování připravenosti učitelů a mladých lidí na složitou budoucnost.

Ve svém projevu poté prezentovala Zelenou dohodu pro Evropu a evropský klimatický pakt, jenž má jako součást strategie EU začít fungovat v prosinci, přičemž uvedla toto::

„V boji se změnou klimatu musíme zvládnout přechod ke klimaticky neutrální udržitelné společnosti, která nenechá nikoho na holičkách a která řeší problémy všech svých členů. Chceme toho dosáhnout Zelenou dohodu pro Evropu, přičemž k tomuto přechodu může přispět každý!”

Nakonec vyzvala eTwinningovou komunitu k tomu, aby si v rámci evropského klimatického paktu od prosince 2020 počínala aktivně.

Hlavní referát Teaching through a pandemic - is there still room for project-based learning [Výuka během pandemie – je v ní ještě místo pro projektové učení]? přednesl Koen Timmers, finalista soutěže Global Teacher Prize z let 2017 a 2018 a ambasador iniciativy Teach Sustainable Development Goals [Výuka cílů udržitelného rozvoje].

Jaký je účel vzdělávání, ptal se a kladl učitelům na srdce, aby nikdy nezapomněli na to, že „vzdělávání nikdy není o výuce, je o učení, není o učitelích, ale vždy o žácích!“ Ve svém projevu následně představil různé praktické přístupy a popsal některé z aktivit, kterých se žáci z celého světa účastní v rámci Climate Action Project [Projektu k opatřením v oblasti klimatu].

Po hlavním referátu přišel čas workshopů, interaktivních učebních aktivit a kreativních přestávek, jež účastníky konference po dva dny zaměstnávaly.

Celkem za dva dny proběhly čtyři bloky s více než 40 workshopy vedené členy eTwinningové komunity i dalšími odborníky. Z nich je namístě zmínit workshop Our planet, our future: fighting climate change together [Naše planeta, naše budoucnost: společný boj se změnou klimatu], který vedly Alessandra Pertot a Louisa Kelly (z Generálního ředitelství pro oblast klimatu Evropské komise).

Podobně jako v předchozích letech nabídla účastníkům konference vysoce kvalitní workshopy síť přátel Twinningu. Tyto workshopy mimo jiné vedli: Malgorzata Luszczek z programu Eco-Schools [Ekoškola], Karen Polak z organizace Anne Frank Huis [Dům Anny Frankové], Isabel Crespo z nadace Europeana, Noëlle Billon ze Scientixu, Steven Stegers z organiazce Euroclio či Marie Cucurella z nadace Peace Jam.

Po celou konferenci měli účastníci v rámci interaktivních učebních aktivit příležitost vyzkoušet si působení v kreativním redakčním týmu eTwinningu a vytvořit publikaci o změně klimatu. Účastníci si zahráli na redaktory, autory a ilustrátory a spolupracovali nadšeně na tvorbě online časopisu.

Konečné znění časopisu si můžete přečíst zde.

Poslední den konference přinesl referáty vedoucích představitelů pěti úspěšných eTwinningových projektů: Despoina Tsifetaki  z Řecka, Loredana Popa z Rumunska, Murièle Dejaune z Francie a Aneta Wilk z Polska hovořily o svých zkušenostech a o tom, co se naučily, a to s cílem inspirovat a motivovat všechny účastníky eTwinningu, kteří by se chtěli pustit do stejného dobrodružství.

Závěrečný projev přednesl Dr. Markus Rester, vedoucí sektoru vzdělávací online platformy z Generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu Evropské komise, který všem účastníkům poděkoval a připomněl, jak významné je být součástí komunity, jako je eTwinning, a to zejména v současnosti, kdy se podpora stává nutností a také vzájemnou povinností:

„Žijeme v obtížné době, není to jednoduché, ale díky eTwinningu si můžeme navzájem pomáhat, dodávat naděje a zajistit kontinuitu našich činností.“

  Velmi také doporučujeme podívat se na tato videa: 
- záznam ceremoniálu evropských cen eTwinningu,
- záznam prvního dne výroční konference.