article image

eTwinningová škola v malém vizionářském městě

Škola CEIP Encarnacion Ruiz Porras se nachází v malé obci Marinaleda v provincii Seville.

Příběh Marinaledy je fascinující. Tento malý andaluský městys je i za hranicemi Španělska dobře znám svou specifickou sociálně-politickou strukturou, díky které si zdejší komunita udržuje sílu a prosperitu i v těžkých časech.

Stejný model jako samotný městys úspěšně uplatňuje i škola Encarnacion Ruiz Porras. Ačkoliv se nachází ve venkovské oblasti, pracuje v ní 20 učitelů a navštěvuje ji 200 žáků. Od roku 2018 je také držitelem certifikátu eTwinningová škola. Během probíhající pandemie zůstala tato škola přes nepřízeň okolností věrná svému poslání a nepřestala v rámci městyse poskytovat vzdělání. 

school

O své zkušenosti s prací v této škole ve venkovské oblasti se s námi podělil Salvador Paez Rodriguez, učitel s devatenáctiletou praxí. 

Vyučování pro žáky, kteří musí kvůli epidemii COVID-19 zůstat doma, probíhá prostřednictvím Google Classroom. Kromě této platformy pracují také s videi a vysvětlivkami k různým aktivitám.  

Většina žáků ale může naštěstí do školy docházet, a může se tedy účastnit běžné výuky. Musíme ovšem dodržovat protiepidemická opatření. Vytvořili jsme akční plán, kterým se celá naše vzdělávací komunita od počátku školního roku 2020/21 řídí.

Koordinace s našimi partnery a rodiči probíhá prostřednictvím online schůzek. Téma schůzky je dáno aktivitami, které zrovna probíhají, domácími úkoly, které byly zadány, či novými informacemi, jež škola poskytuje. 

Prostor Twinspace je naší virtuální třídou, místem, kde žáci mohou společně, a to i s našimi partnery, pracovat v rámci projektových aktivit. V současnosti čelíme nejistotě: dnes jsou žáci ještě ve škole, ale zítra už se možná výuky budou moci zúčastnit jen z domova. V důsledku toho je zapotřebí rozvrhnout aktivity mnohem dříve a důsledně respektovat lhůty. Naštěstí funguje spolupráce na probíhajících projektech dobře, přičemž k organizaci akcí a schůzek využíváme eTwinning Live. 

school

Nejlepší způsob, jak pro žáky v této situaci připravit hodinu, je použít nástroje, které nabízí digitální prostředí, a to jak pokud jde o vytváření aktivit, tak pokud jde o hodnocení. V tomto směru má zvláštní význam Twinspace: aktivity v němž totiž lze uspořádat pomocí stránek a podstránek a podle tématu. Twinspace nadto nabízí i možnost vytvořit ke každé z těchto stránek Twinboard nebo debatu, a získat tak zpětnou vazbu nejen od žáků, ale i od jiných učitelů.  

Vezměme si například náš eTwinningový projekt Travelling in a yellow submarine [Cestujeme žlutou ponorkou]. Mnozí z našich partnerů jsou kvůli uzávěrám nuceni pracovat z domu. Projekt je virtuálním putováním po jednotlivých partnerských zemích, přičemž jeho hlavním tématem je skupina The Beatles a její hudba a její vliv v proměnách času. Chceme přitom dveře našich škol a tříd otevřít i jiným evropským školám, inspirovat se hudbou Beatles ve všem, co nás spojuje, a pracovat společně tak, aby se mohli všichni zapojit. 

school

V neposlední řad se mi líbí, že žáky motivuje, když se jim úkoly a aktivity prezentují jako výzva. Učební proces by pro ně měl být hrou. Při přípravě závěrečného výstupu je nejdůležitější to, že tvořivě pracují, a nikoliv výsledek jako takový.