article image

Téma pro rok 2020: klimatické změny a environmentální problémy

V roce 2020 se v eTwinningu zaměříme na změny klimatu a problémy životního prostředí.

„Naším cílem je sladit ekonomiku s životem naší planety, sladit s planetou výrobu i spotřebu a zajistit, aby vše pro naše lidi fungovalo.“
Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise

Organizátoři eTwinningu podporují Evropský zelený úděl a plně si uvědomují, že současní žáci budou zítra dospělými a právě oni nejpravděpodobněji pocítí důsledky klimatických změn. Proto je bezpodmínečně nutné, aby se naučili žít udržitelným způsobem a dokázali tak rozsah klimatických změn i dalších environmentálních problémů mírnit.

Školy zapojené do eTwinningu dokážou učitele vybavit potřebnými informacemi a znalostmi, aby byli schopni klimatické změny reflektovat a umožnili studentům co možná nejrychleji pochopit jejich důsledky. Jsme také přesvědčeni, že učitelé a studenti hrají důležitou roli při zvyšování povědomí o bezprostředních problémech, kterým bude lidstvo v nadcházejících letech v důsledku klimatických změn čelit.

Z tohoto důvodu se během celého následujícího roku budeme v eTwinningu snažit být v tomto procesu nápomocni a budeme ze studentů vychovávat uvědomělejší spotřebitele. Povedeme je k osvojení nových postojů a ukážeme jim, jak provádět vhodné volby a rozhodovat se ekologičtěji.

Prostřednictvím projektů zaměřených na toto téma si studenti rozvinou kompetence z oblasti přírodních věd a technologických a technických oborů. Pomohou jim porozumět změnám, které jsou důsledkem lidských činností, a objasní jim, v čem spočívá občanská zodpovědnost každého jednotlivce. Jedním z cílů nadcházejícího roku bude právě seznámení s občanskými kompetencemi a osvojení schopnosti jednat jako zodpovědný občan a plně se zapojit do občanské společnosti a společenského života.

A konečně si skrz vlastní kreativitu, kritické myšlení a schopnost řešit problémy, díky nimž mohou spolupracovat a uvádět nápady na ochranu planety do praxe, budou studenti i učitelé prohlubovat i kompetence podnikatelské.

Přečtěte si více o celoročním tématu pro rok 2020 a seznamte se s balíčky „Vraťme se k přírodě“ a „Jednejme s ohledem na budoucnost“.