article image

Tematické Konference

O co se jedná?
Tematické konference jsou akce třídenní informativní akce konané v nevirtuálním prostředí. Témata se týkají obecných pedagogických problémů. Hlavním cílem konferencí je šířit informace a vytvářet povědomí o eTwinningu. Konference vždy probíhají v některém z nejrozšířenějších evropských jazyků. Za účast na tomto programu můžete získat certifikát.

Kdo konference pořádá? Organizují je národní podpůrná střediska ve spolupráci s Centrálním podpůrným střediskem

Kdo se jich může zúčastnit? Cílovou skupinou jsou učitelé a také účastníci z řad nečlenů eTwinningu, např. zástupci regionálních úřadů. Jednotlivci dostávají pozvání k účasti a na základě tematického zaměření akce mohou být vybíráni. V průměru se tematických konferencí účastní okolo 200 zájemců. 

Délka trvání: 2–3 dny

Kde? Tematické konference se konají na různých místech Evropy. 

Jak se mohu přihlásit? Obraťte se prosím na své NSS.

  • Professional Development
  • Training session