article image

Vyřešte rébusy a odhalte tajemství evropského kulturního dědictví!

eTwinningovou jarní kampaň zahajujeme „hledáním pokladu“, tedy online hrou, do které se mohou zapojit všichni eTwinneři a získat některou z cen!

Internetová pátrací hra vychází z celoročního eTwinningového tématu, kterým je evropské kulturní dědictví. Zvolili jsme ho na základě výzvy Evropské komise k oslavám různorodosti kultur z celé Evropy.

Tento rok chceme v online hře hravým způsobem zvýšit povědomí o evropském kulturním dědictví a podpořit realizaci eTwinningových aktivit na školách.

Účast v internetové pátrání není nijak věkově omezena, žáci jsou rozděleni do dvou kategorií: 6–12 let a 12–18 let. Vítání jsou jak učitelé z řad nováčků, tak zkušení pedagogové. Pedagogové, kteří se v některé z kategorií umístí na prvním místě, vyhrají pro svoji třídu ceny.

Při pátrání po pokladu účastníci pomáhají profesoru Olgarovi rozluštit zprávy, které zachytil a ve kterých kdosi vyzývá ke krádežím evropského kulturního dědictví!

Na vyřešení šesti různých rébusů a odhalení tajemství evropského kulturního dědictví budou mít učitelé a studenti osm týdnů.

Hra bude probíhat až do 8. května 2018.

Seberte odvahu a na platformě eTwinning Live se zapojte do online pátrání. Hodně štěstí!