article image

Workshopy Zaměřené na Profesní Rozvoj

O co se jedná? 
Workshopy zaměřené na profesní rozvoj (tzv. PDW – Professional Development Workshops) jsou třídenní prezenční programy věnované určitému pedagogickému problému. Worshopy jsou vedeny v některém z nejrozšířenějších evropských jazyků. Za účast na workshopu můžete získat certifikát. 

Kdo workshopy pořádá? Organizují je národní podpůrná střediska ve spolupráci s Centrálním podpůrným střediskem. 

Kdo se jich může zúčastnit? Účastníci by měli patřit mezi středně až velmi zkušené eTwinnery. Účast je na pozvání, v průměru mají worshopy stovku účastníků.

Délka trvání: 2–3 dny

Kde? Workshopy se konají na různých místech Evropy, přibližně pětkrát za rok.

Jak se mohu přihlásit? Obraťte se na své NSS.

  • Professional Development
  • Training session