article image

Online semináře

O co se jedná? 
Online semináře jsou setkání naživo, během nichž máte příležitost učit se, vyjadřovat se k tématu a diskutovat s kolegy. Témata online seminářů jsou zaměřena na obecné pedagogické problémy a různé aspekty eTwinningu. Seminář vždy vede odborník a probíhá v některém z nejrozšířenějších evropských jazyků. Za účast na semináři můžete získat certifikát.

Kdo semináře pořádá? Organizátorem je Centrální podpůrné středisko. 

Kdo se jich může zúčastnit? Kdokoli z učitelů registrovaných v eTwinningu, maximální počet účastníků je 200. 

Jak jsou semináře dlouhé? Online semináře trvají 1–2 hodiny. 

Kde se konají? Semináře probíhají online v sekci portálu eTwinning Live určené pro profesní rozvoj

Jak se mohu přihlásit? https://live.etwinning.net/professionaldevelopment

Pokud máte zájem o účast v některém z těchto odborných programů zaměřených na profesní rozvoj, přihlaste se na platformě eTwinning Live a klikněte na políčko „Profesní rozvoj“.

Videonahrávky ke všem online seminářům k zhlédnutí zde.

„Podpora vícejazyčných tříd“
Lektoři: Sara Breslin & Terry Lamb
9. února, 17:00 SEČ
Jazyk: angličtina
Cílová skupina: všichni učitelé

Jazykově i kulturně různorodé třídy jsou dnes na evropských školách naprosto běžné. Co to znamená pro učitele, jak jazyků, tak ostatních předmětů? V semináři se seznámíme s nástroji a aktivitami, které vytvořili a připravili pracovníci Evropského centra pro moderní jazyky při Radě Evropy (ECML) jako podporu inkluzivního, plurilingvistického a interkulturního přístupu k výuce a studiu.

„Učení postavené na spolupráci: od teorie k praxi“
Lektor: Anna Laghigna
16. února, 18:00 SEČ
Jazyk: angličtina
Cílová skupina: všichni učitelé

Náplň online semináře:

  • Členové eTwinningové komunity se seznámí s několika klíčovými principy společné výuky a učení.
  • Představíme videonahrávky z dílny jiných učitelů –účastníků projektu CoLAB.
  • Zaměříme se na některé problémy, s nimiž se mohou učitelé potýkat, pokud plánují do výuky zařadit aktivity postavené na společném učení.
  • Navrhneme alternativní způsoby vyhodnocování práce studentů s využitím instrukcí, rychlých kontrol a vzájemného hodnocení, které podporují spolupráci a představují způsob, jak pomocí konstruktivní zpětné vazby týmy i celé studenty nenásilně vést.

„Koncept eTwinningových škol“
Lektor: Anne Gilleran
23. března, 18:00 SEČ
Jazyk: angličtina
Cílová skupina: ředitelé škol

Od října 2017 bude mít vaše škola možnost získat oficiální titul „eTwinningová škola“! V semináři bychom vás s konceptem eTwinningových škol rádi seznámili.

„Hodnocení na podporu vzdělávání“
Lektor: Domingos Fernandes
20. dubna, 17:00 SEČ
Jazyk: angličtina
Cílová skupina: všichni učitelé

V semináři budeme mluvit o hodnocení, které má usnadnit učení, a o zásadní roli hodnocení v procesu výuky a studia.