article image

Online kurzy

O co se jedná? 
eTwinningové online kurzy jsou dlouhodobé kurzy zaměřené na řešení potřeb eTwinningové komunity při moderování online akcí, ve výuce a při studiu a potřeby ambasadorů na národní i evropské úrovni. Online kurz vždy vede tým odborníků a jeho součástí je aktivní práce a diskuse mezi učiteli. Zahrnuje asynchronně a někdy též synchronníě probíhající aktivity a je veden v angličtině. Za účast na programu můžete získat certifikát.

Kdo kurzy pořádá? Organizátorem je Centrální podpůrné středisko. 

Kdo se jich může zúčastnit? Všichni zaregistrovaní učitelé. Účastníci mohou být vybíráni na základě tematického zaměření programu. V kurzu může být až 250 účastníků. 

Délka trvání: Kurzy trvají 3–4 měsíce. 

Kde se konají? Tyto programy probíhají online v prostředí eTwinning Moodle

Jak se mohu přihlásit? Kontaktujte prosím své národní podpůrné středisko (NSS), kde získáte více informací

  • Online course
  • Professional Development