article image

eTwinning podporuje iniciativu „ Move2Learn, Learn2Move“

Při příležitosti 30. výročí programu Erasmus nabízí Evropská komise mladým lidem nové možnosti cestovat a objevovat Evropu.

Díky této iniciativě budou mít mladí lidé zapojení do vzdělávacích projektů příležitost cestovat v rámci Evropy a případně se také setkávat se svými evropskými partnery. Podle odhadů budou cestovní náklady proplaceny pěti až šesti tisícům studentů. Je možné zvolit jakýkoli veřejný dopravní prostředek, jedním z kritérií při posuzování žádostí je ale také udržitelnost dopravy. Organizátoři tak chtějí zajistit, aby žadatelé přistupovali k výběru dopravy zodpovědně a brali v úvahu uhlíkovou stopu.

Organizátoři eTwinningu dostali za úkol rozhodnout, kdo má cestovní poukázky obdržet. Držitele vyberou z řad učitelů a studentů starších 16 let, účastníků projektů, pro které v letošním roce zažádali o udělení národního certifikátu kvality. Přednost budou mít projekty související s tématem inkluze

Přijímání přihlášek, vyhodnocování přihlášek a výběr uchazečů bude probíhat od června do července, od srpna budou moci učitelé a studenti vycestovat.