article image

eTwinningový program „Výuka v muzeu“

Návštěva muzea přináší žákům zážitky nad rámec každodenní reality, znamená obohacení školní výuky a zároveň na ní staví. Výsledkem vzdělávacího programu „Výuka v muzeu“ byl návod, jak mohou zúčastnění učitelé získat přístup k muzejním sbírkám. Účastníci nadšeně vyprávěli o tom, jak muzejní artefakty využívají, a čerpali ze zkušeností ostatních. Daniela Bunea, učitelka angličtiny jako cizího jazyka a eTwinningová ambasadorka

eTwinningový vzdělávací program „Výuka v muzeu“ byl zaměřen na využívání muzeí pro výuku v rámci eTwinningu. Hlavním cílem bylo podrobně rozebrat pedagogickou hodnotu a potenciál muzeí v 21. století a řadu metod, jak přeměnit nadšení mladých návštěvníků v propojené, zajímavé a ucelené aktivity, jejichž výsledkem bude rozšíření jejich znalostí.

Do programu se přihlásilo přes 200 učitelů, kteří se aktivně zapojili do řešení jednotlivých úkolů. Typ zadání a míra interaktivity se v jednotlivých dnech lišily, práce v kurzu byla rozdělena do čtyř bloků:

„Muzea – hybatelé společenských změn“

Účastníci debatovali o přístupu a participaci v kultuře, která podporuje vznik vlastní identity, napomáhá procesům společenské inkluze, podporuje víceúrovňový rozvoj jednotlivce i kolektivu a celoživotní učení. Účastníci také viděli, jak mohou spolupráci s muzei usnadnit nové technologie. Na základě četby materiálů a zhlédnutých videonahrávek měli diskutovat na fóru a v komentářích odpovědět na otázky „Jak rozumíte slovu „muzeum“?“, „Co je podle vás podstatou muzea?“. Druhý úkol vedl účastníky k zamyšlení nad tím, jaké příležitosti ke vzdělávání mohou muzea nabídnout.

„Návštěvnické zkušenosti“

Ve druhém bloku se účastníci se podrobně zabývali podstatou interaktivity. Úkolem učitelů bylo analyzovat obsah muzejních sbírek, pomocí nástroje Coggle navrhnout, jak by bylo možné zajistit jejích větší interaktivitu, a vysvětlit, jak to může vytvořit most mezi studenty a obsahem sbírek.

„Návštěvy muzeí“

Účastníci zjišťovali, jak může vypadat příprava návštěvy muzea, a ve dvojicích vytvářeli pracovní listy pro samostatnou nebo společnou práci svých studentů před/během/po návštěvě konkrétního virtuálního muzea v rámci fiktivního eTwinningového partnerství. V posledním úkolu v tomto bloku měli učitelé vytvořit svoji vlastní virtuální galerii obrázků/fotografií z eTwinningového projektu, kterého se účastní/zúčastnili a kde byly obrazové materiály jedním z prvků mezinárodní aktivity postavené na spolupráci.

„Rozšiřování muzejních projektů“

Účastníci měli za úkol ve dvojicích navrhnout mezinárodní vzdělávací aktivitu postavenou na spolupráci, která bude nějakým způsobem souviset s muzeem. Museli postupovat podle daných kroků a ke sdílení výstupů mohli použít Google doc, stránku Adobe Spark nebo fórum ve vzdělávací laboratoři.

Ukázky aktivit vytvořených účastníky si můžete prohlédnout zde:

  1. Virtuální umělecká galerie
  2. Mezinárodní vzdělávací aktivita postavená na spolupráci a související s muzeem

Témata vzdělávacích programů každoročně obměňujeme, obvykle jich za rok proběhne okolo dvaceti. Učitelé se na ně mohou přihlašovat v sekci Profesní rozvoj na platformě eTwinning Live. Zde si vyberou program, kterého se chtějí zúčastnit, a v určenou dobu se do něj zapíší.