article image

Učíme se z minulosti, vyváříme naši budoucnost: kulturní dědictví v eTwinningu

„Naše bohaté a pestré kulturní dědictví v sobě skrývá obrovskou sílu, která nám pomáhá při budování našeho státu“ – Nelson Mandela

Podle Eurobarometru souhlasí 88 % respondentů s tvrzením, že by se o evropském kulturním dědictví mělo učit ve škole, protože díky němu poznáváme naši historii a kulturu. (Zvláštní zpráva Eurobarometru o kulturním dědictví z roku 2017).

Cílem této eTwinningové knihy je prozkoumat různé aspekty kulturního dědictví a nabídnout příklady eTwinningových projektů a také nápady na aktivity související s kulturním dědictvím.

Její první oddíl vám vysvětlí, co se rozumí pojmem kulturní dědictví, a ukáže, že lze interpretaci dědictví uplatnit jako přístup při učení, díky druhému oddílu této knihy objevíte inspirativní eTwinningové projekty k nehmotným a přírodním aspektům kulturního dědictví.

Třetí oddíl vám poskytne informace o bohatých zdrojích, které jsou k dispozici na portále Europeana, tedy digitální platformě Evropské unie pro kulturní dědictví, a o velmi atraktivních výukových aktivitách, které připravil náš pedagogický tým a které souvisí s různými předměty: od historie po astronomii a od matematiky až po jazyky. 

V posledním oddíle této knihy zjistíte, jak se mohou žáci učit o historii a dědictví za pomoci zdrojů, jež nabízí Dům evropských dějin. Objevíte také, jak mohou kulturní dědictví propagovat školy zapojené do eTwinningu, a to organizováním aktivit v rámci školní komunity i mimo ni.