article image

Vzdělávací programy

O co se jedná? Vzdělávací programy jsou krátké intenzivní online programy zaměřené na nejrůznější témata, která se vždy týkají pedagogické problematiky. Každý program vede odborník a součástí je aktivní práce a diskuse mezi učiteli. Vzdělávací programy zahrnují asynchronně a někdy též synchronně probíhajících aktivity a jsou vedeny v některém z nejrozšířenějších evropských jazyků. Za účast na tomto programu můžete získat certifikát.

Kdo programy pořádá? Organizátorem je Centrální podpůrné středisko pro eTwinning. 

Kdo se jich může zúčastnit? Kdokoli z učitelů zaregistrovaných v eTwinningu. Účastníci mohou být vybíráni na základě tematického zaměření programu. V průměru mají vzdělávací programy okolo 200 účastníků.

Jak jsou programy dlouhé? Vzdělávací programy trvají 10–15 dní.

Kde se konají? Programy probíhají online v prostředí s názvem eTwinning Learning Lab.

Jak se mohu přihlásit? https://live.etwinning.net/professionaldevelopment

Pokud máte zájem o účast v některém z těchto odborných programů zaměřených na profesní rozvoj, přihlaste se na platformě eTwinning Live a klikněte na políčko „Profesní rozvoj“.

Podnikatelské vzdělávání napříč předměty
Lektoři: Anusca Ferrari a Tomislava Recheva
11.– 22. září 2017
Jazyk: angličtina
Cílová skupina: všichni učitelé

Cílem vzdělávacího programu je připravit učitele (základních, středních a odborných škol) a poskytnout jim takové nástroje, aby byli u svých studentů rozvíjením inovativních a tvůrčích postojů a dovedností schopni posilovat smysl pro iniciativu a podnikatelský způsob myšlení.

Využívání mobilních přístrojů na základních školách
Lektoři: Rose-Anne Camilleri / Antonella Giles
14.–28. září 2017
Jazyk: angličtina
Cílová skupina: učitelé základních škol

V programu budeme diskutovat o aplikacích a webových nástrojích, které lze využít ve výuce na základní škole.

eTwinning ve školce
Lektor: Adrijana Višnjić Jevtić 
25. září – 6. října 2017
Jazyk: chorvatština 
Cílová skupina: učitelé a ředitelé mateřských škol 

Účastníci získají podrobný návod, jak naplánovat a zrealizovat eTwinningový projekt v mateřské škole, a seznam nejlepších nástrojů webu 2.0, které mohou s tak malými dětmi účinně používat.

Význam DNA technologií
Lektor: Agnes Szmolenszky
25. září – 6. října 2017
Jazyk: angličtina
Cílová skupina: učitelé přírodních věd

Cílem vzdělávacího programu je motivovat středoškolské učitele přírodních věd, aby do výuky začlenili nové znalosti a dovednosti z nejnovějšího vývoje v oblasti genetického inženýrství a seznámili se s řadou zajímavých aktivit, které lze provádět ve třídě. 

Ako rozvíjať rezilienciu v škole
Lektor: Kornelia Lohynova 
2.–13. října 2017
Jazyk: slovenština
Cílová skupina: učitelé s minimálně pasivní znalostí slovenštiny

Smyslem vzdělávacího programu je pochopit různé aspekty odolnosti a její význam pro úspěch v životě, motivovat učitele na školách, aby odolnost svých žáků zvyšovali napříč vzdělávacím plánem a ukázat jim, jak lze rozvíjet dovednosti potřebné pro to, aby byl jedinec pevný a psychicky odolný.

Školy budoucnosti – trendy a překážky
Lektor: Tiina Sarisalmi 
2.–13. října 2017
Jazyk: angličtina
Cílová skupina: všichni učitelé programu eTwinning Plus

Jak se v blízké budoucnosti změní vzdělávací prostředí, role učitelů a učení samotné? Jaké jsou současné trendy a problémy ve výuce a učení? V tomto vzdělávacím programu budeme diskutovat o školách a vzdělávání budoucnosti, abychom byli schopni čelit překážkám a dokázali se inspirovat novými možnostmi. 

Kyberšikana: když hrozí, že se virtuální výhrůžky přenesou do skutečného světa
Lektor: Sonia Seixas 
16.–30. října 2017
Jazyk: angličtina
Cílová skupina: všichni učitelé základních, nižších a vyšších středních škol

V tomto vzdělávacím programu bychom se rádi zamysleli nad rozdíly mezi šikanou a kyberšikanou a také nad hlavními faktory, které způsobují, že jedno přerůstá v druhé. Zabývat se budeme i různými formami prevence a intervence.

Codage et apprentissage
Lektoři: João Torres & Miguel Figueiredo 
17.–28. října 2017
Jazyk: francouzština
Cílová skupina: všichni eTwinningoví učitelé

Programovací jazyk a počítačové myšlení jsou nástroji, které mohou napomoci rozvoji kompetencí pro 21. století. Účastníci budou mít příležitost přemýšlet o bezmezných možnostech, které programování nabízí, a případně ho mohou využít v eTwinningových projektech.

Hodnotově pojaté vzdělávání v běžné výuce a projektové práci
Lektor: Adam Stępiński 
6.–1. listopadu 2017
Jazyk: angličtina
Cílová skupina: všichni učitelé

V tomto vzdělávacím programu se pokusíme podívat na výuku postavenou na hodnotách jako na vzdělávací postup, který může být velkým přínosem pro naši každodenní výuku i eTwinningové projekty, na nichž pracujeme.

Tvorba vzdělávacích aktivit pro žáky z řad nově příchozích migrantů
Lektor: Nektaria Palaiologou 
6.–16. listopadu 2017
Jazyk: angličtina
Cílová skupina: všichni učitelé

V tomto programu se budeme zabývat vzdělávacími aktivitami, které mohou učitelé přizpůsobit dětem a žákům z řad nově příchozích migrantů v předškolních zařízeních a na nižších stupních základních škol.

Aktivní digitální občanství – překonávání překážek
Lektor: Kooperative Berlin 
7.–20. listopadu 2017
Jazyk: němčina
Cílová skupina: německy mluvící učitelé

V tomto vzdělávácím programu si účastníci odpovědí na důležité otázky, jako např.:

  • Jak může škola učit studenty, aby byli aktivními digitálními občany?
  • Jak lze život školy, povinnosti a aktivní účast propojit přes Internet a zajistit, aby se vzájemně posilovaly?
  • Jak vést studenty k tomu, aby se aktivně zapojili do dění v občanské společnosti (přes Internet)?
  • Jaké postupy se osvědčily? 

Začněme s eTwinningem!
Lektor: Celina Świebocka 
13.–27. listopadu 2017
Jazyk: polština
Cílová skupina: Všichni učitelé začínající s eTwinningem, kteří mluví polsky.

Vzdělávací program seznámí učitele s efektivním a pedagogickým využíváním eTwinningu a poslouží také jako nástroj, které pomůže žákům a studentům představit koncept digitálního občanství.

Emoční inteligence v eTwinningových projektech
Lektoři: Angeliki Kougiourouki, Rania Bekiri 
13.–23. listopadu 2017
Jazyk: angličtina
Cílová skupina: eTwinning Plus

Cílem je pomoci učitelům porozumět tomu, jak pracovat s některými principy emoční inteligence, aby byly pro jejich žáky eTwinningové projekty přínosnější a aby v nich pracovali lépe.

Společné studium a výuka: od teorie k praxi
Lektoři: Anna Laghigna / Viola Pinzi 
27. listopadu – 15. prosince 2017
Jazyk: angličtina
Cílová skupina: učitelé základních a středních škol, učitelé odborných škol, školitelé učitelů a ředitelé škol

Vzdělávací program představí společné studium a výuku jako postup zaměřený na žáka. Dále se účastníci seznámí s klíčovými teoretickými aspekty a dostanou praktická doporučení, jak vytvářet vzdělávací aktivity, jejichž součástí je spolupráce, a jak takové aktivity vyhodnocovat.

Metodické využití online nástrojů ve výuce jazyků
Lektor: Rita Zurrapa 
27. listopadu – 8. prosince 2017
Jazyk: angličina
Cílová skupina: učitelé jazyků z programu eTwinning Plus

S online nástroji je důležité pracovat metodicky správně podle potřeb učitelů i studentů. Rozvoj online nástrojů je neskutečně rychlý, proto je nezbytné podporovat u studentů i učitelů celoživotní učení. Během vzdělávacího programu představíme nástroje a příklady jejich využití ve výuce.