article image

Sledujte vlastní pokroky a rozvoj kompetencí díky účasti na eTwinningových aktivitách vybraných přímo pro vás!

Pilotní program s názvem „Monitoring eTwinningových postupů (MeTP)“ byl v roce 2015 testován jako experiment používání reflektivních nástrojů a metod. Nabídli jsme mechanismus, jak sledovat zlepšování digitálních a pedagogických kompetencí pedagogů vlivem jejich účasti v eTwinningových projektech. Průzkumu se zúčastnilo 35 učitelů z 19 zemí a v roce 2016 byla zveřejněna zpráva s jejich zpětnou vazbou.

Na základě dopourčení vyplývající z pilotní evaluace jsme provedli některé změny a s potěšením oznamujeme zahájení další fáze tohoto pilotu. Projekt MeTP 2.0 tentokrát proběhne ve větším rozsahu, zúčastnit se ho a profitovat z něj budou moci všichni účastníci eTwinningu.

Smyslem projektu MeTP 2.0 je vyhodnotit pedagogické a digitální kompetence učitelů, jejich schopnost spolupráce, povědomí a rozvoj, to vše prostřednictvím eTwinningových aktivit (projektů, programů profesního rozvoje, networkingu atd.).

Zároveň eTwinnerům poskytneme na míru připravené instrukce, jakých nabízených eTwinningových aktivit se zúčastnit.

Jak to funguje

  1. Na stránkách https://metp.etwinning.net se přihlaste prostřednictvím svého eTwinningového uživatelského jména a hesla a vyplňte sebehodnotící dotazník. Zjistíte tak úroveň svých pedagogických a digitálních kompetencí a kompetencí potřebných pro spolupráci
  2. Po vyplnění dotazníku přejdete na stránky s individuální zpětnou vazbou a seznámíte se s doporučenými eTwinningovými zdroji a aktivitami. Stránku budeme průběžně doplňovat o nové eTwinningové materiály.
  3. V následujících měsících se zúčastňujte doporučených aktivit.
  4. Za osm měsíců vás znovu vyzveme k vyplnění dotazníků. Zjistíte, jak posuzujete své kompetence po určitém čase na reflexi.

Dotazník bude k dispozici v šesti jazycích (aj, nj, fj, it, po, šp).

Pokud chcete zjistit úroveň svých kompetencí v digitální a pedagogické oblasti a v oblasti spolupráce a nechat si doporučit, jaké eTwinningové aktivity jsou vhodné přímo pro vás, neměli byste tuto příležitost promeškat!