article image

eTwinningový workshop pro instituty pro vzdělávání učitelů

V roce 2012 byla v rámci eTwinningu zahájena iniciativa, která má do tohoto projektu zapojit instituty pro vzdělávání učitelů z několika evropských zemí, tak aby se studenti učitelství seznámili s eTwinningem a porozuměli mu.

Z pilotní fáze se tato iniciativa postupně rozvinula, přičemž nyní se jí účastní všechny země zapojené do eTwinningu a eTwinningu Plus.

V roce 2019 mají kromě školitelů učitelů do eTwinningu Live díky zvláštní roli, kterou tato platforma nabízí, přístup i studenti učitelství.

V rámci této iniciativy ukazuje stále větší počet příkladů z různých zemí, že zavedení eTwinningu do vzdělávání studentů učitelství má významnou hodnotu jak pro studenty samotné, tak pro jejich instituty. Nabízí příležitost prakticky aplikovat dovednosti relevantní pro 21. století a získat projektové a mezinárodní zkušenosti a je také v souladu s důrazem, který se klade na digitální občanství. Tato iniciativa představuje pro eTwinning významnou prioritu, protože se zaměřuje na budoucí generace učitelů (nejen) v Evropě.

V květnu 2019 proběhl k této iniciativě v Bruselu workshop, jehož se zúčastnily nové instituty pro přípravu učitelů ze všech zemí do iniciativy zapojených, a to včetně zemí, jež jsou v tomto směru nováčky. Cílem workshopu bylo využít dosavadní zkušenosti a podělit se o ně s účastníky.

Workshop se přitom zaměřil na teoretické pozadí toho, jak lze pomocí eTwinningu zkvalitnit výuku na institutech pro vzdělávání učitelů, i to, co si z ní studenti učitelství odnesou, a také na podporu realizace činností a nových přístupů v pedagogice prostřednictvím eTwinningu. Všechna tato témata byla představena prostřednictvím praktických a teoretických seminářů a prezentace příkladů dobré praxe. 

(Videa z roku 2018 týkající se institutů pro vzdělávání učitelů.)