article image

eTwinning Plus oslavuje Východní partnerství

eTwinning Plus nabízí platformu, které zaměstnancům pracujícím v některé ze škol v jedné ze zemí sousedících s EU, jež jsou zapojeny do tohoto programu partnerství, umožňuje spolupracovat a být součástí širší eTwinningové komunity.

Východní partnerství, jež Evropská unie zahájila 7. května 2009 v České republice v Praze, je politickou iniciativou, která se zaměřuje na prohloubení a posílení vztahů mezi Evropskou unií, jejími členskými státy a jejími šesti evropskými sousedy: Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou.

Důvodem ke zřízení eTwinningu Plus byla snaha nabídnout zaměstnancům škol (učitelům, ředitelům, knihovníkům) ze zemí Východního partnerství (Arménie, Aázerbajdžán, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina) platformu, na které budou moci komunikovat, spolupracovat a vytvářet projekty a být přitom součástí širšího učebního společenství eTwinningu.

„Je to dobře, protože to rozšiřuje to, co jsme v rámci eTwinningu doposud měli, a myslím, že je to dobře i v tom smyslu, že z účasti těchto zemí měl prospěch každý,” říká Michael Teutsh, vedoucí oddělení zaměřeného na školy, pedagogy a vícejazyčnost na GŘ pro vzdělávání a kulturu, přičemž zdůrazňuje přidanou hodnutu těchto zemí pro eTwinning.

Ve videu níže s námi tři zástupci partnerských podpůrných agentur z Ázerbájdžánu, Arménie a Ukrajiny sdílí svůj pohled na eTwinning Plus. Upozorňují na zásadní roli eTwinningu z hlediska vytváření příležitostí pro mezinárodní partnerství, programů profesního rozvoje pro učitele a také inovativních metod a efektivnější výuky, s jejichž pomocí lze žáky lépe motivovat a vést k větší tvořivosti.

eTwinning opravdu změnil to, jak výuka a učení probíhá, a dal učitelům příležitost navazovat kontakty s jinými zeměmi, být si vzájemně výzvou, a zlepšovat tak své schopnosti.