article image

eTwinning s radostí oznamuje zveřejnění nových projektových balíčků!

Projektové balíčky jsou užitečnými nástroji, které vám pomohou generovat nové nápady a také rychle založit a od začátku do konce řídit celý projekt. Představují výběr nejlepších dostupných příkladů z praxe, jimiž se můžete nechat inspirovat při přípravě a realizaci vlastních eTwinningových projektů.

Projektové balíčky vám pomohou organizovat si čas, spolupracovat s partnery, třídit nápady a zároveň zvýší vaši produktivitu. Jelikož jsou zveřejněné online, máte k nim vždy přístup a můžete aktualizovat vlastní materiály. Organizátoři s radostí oznamují, že do souboru balíčku přibylo sedm nových a dva z nich jsou určeny také pro eTwinning Plus. V současnosti balíčky existují ve 22 jazycích a tematický záběr je široký – od práce se žáky z řad uprchlíků po letošní evropské celoroční téma kulturního dědictví. Níže najdete stručnou charakteristiku nových projektových balíčků:

  • Kulturní dědictví: Aktivity v balíčku souvisí se třemi hlavními kategoriemie kulturního dědictví: hmotným dědictvím, jako jsou památky, budovy, knihy, výtvarné umění a artefakty; nehmotným dědictvím, kam patří např. ústně předávané tradice, zvyky, folklór, jazyk a životní styl; a přírodním dědictví, což jsou např. přírodní památky s kulturními aspekty.
  • Uprchlictví a migrace: Žáci se zajímají o historii přistěhovalectví a porovnávají ji s migračními vzorci v dnešní Evropě. Rozebírají historické události a studují literaturu, aby si udělali celkový obrázek a dali si aktuální události do historických a mezinárodních souvislostí. 
  • Staň se Evropanem: Aktivity jsou zaměřeny na evropské hodnoty a rozvoj evropské identity. Žáci se zabývají základními hodnotami Evropské unie: respektem k lidské důstojnosti a lidským právům, svobodě, demokracii a rovnosti a podstatou právního státu.
  • Mladí podnikatelé: Aktivity jsou zaměřeny na podporu podnikatelských kompetencí a kompetencí k zaměstnanosti u žáků. Žáci získají informace o tom, jak si vybrat práci a začít samostatně podnikat.
  • Od Stemu k Steam: Aktivity jsou zaměřeny na předměty STEM (přírodovědné, technologické a technické předměty a matematiku) a také na výtvarné umění, jazyky a humanitní předměty. Smyslem balíčku je rozvíjet u studentů kritické a tvůrčí myšlení a schopnost řešit problémy.
  • Umění sdílet – sdílené umění (eTw+): Studenti se dozvídají o různých typech autorských práv a publikování pod licencemi Creative Commons. Naučí se, jak správně uvádět autory původních děl.
  • Příběhy spojují (eTw+): Smyslem balíčku je rozvíjet u studentů dovednosti potřebné pro psaní a mluvení a dovednost prezentovat. Žáci si vyměňují příběhy ze svých zemí, což je aktivita podporující učení založené na spolupráci. 

Díky eTwinningových balíčkům mají eTwinneři výbornou příležitost vytvářet jedinečné vzdělávací příležitosti. Pokud se tedy chcete blíže seznámit s dalšími projektovými balíčky a dozvědět se, jak si vytvořit vlastní, klikněte zde