article image

eTwinningové skupiny založené z iniciativy Centrálního podpůrného střediska

Staňte se členy některé ze skupin založených z iniciativy Centrálního podpůrného střediska a rozšiřujte si zde své dovednosti a znalosti!

O co se jedná? 

eTwinningové skupiny jsou soukromé platformy, kde mohou eTwinneři diskutovat a spolupracovat na konkrétních tématech. Cílem je umožnit jim výměnu osvědčených postupů a diskusi o výuce a metodikách a nabídnout podporu v oblasti profesního rozvoje.

Konkrétnější informace zní, že „skupiny iniciované Centrálním podpůrným střediskem“ vždy vede některý z eTwinnerů, absolvent eTwinningového kurzu pro moderátory, a každá skupina si stanovuje aktivity a úkoly, na kterých by učitelé měli společně pracovat a o nichž by měli diskutovat. Skupiny jsou zaměřeny na nejrůznější témata, patří mezi ně např. učení jazyků, podnikání ve výuce nebo předměty STEM (přírodní vědy, technika, technologie a matematika). Prohlédněte si skupiny na platformě eTwinning Live, vyberte si, která se vám líbí, a staňte se jejím členem! 

Kdo skupiny zaštiťuje?Centrální podpůrné středisko pro eTwinning

Jak se stát členem eTwinningové skupiny? Je to velmi snadné. Po přihlášení na platformě eTwinning Live jděte do sekce „Skupiny“, pomocí vyhledávače si najděte vhodnou skupinu a vstupte do ní! 

Aktuální eTwinningové skupiny:

Virgilio – an introduction to eTwinningem (Virgilio – seznámení s eTwinningem) 

Moderátoři: Paola Arduini, Laura Maffei a Elena Pezzi

Jste v eTwinningu nováčky? Již se zde nějakou dobu pohybujete a snažíte se zorientovat? Cítíte se ztraceni a potřebujete pomoc? Pak jste tady správně! Skupina vás provede říší divů eTwinningového světa: uvidíte, jak tato říše funguje a co vám může nabídnout. Poznáte jejího ducha – neustálou výměnu nápadů a zkušeností v komunitě studentů a učitelů z praxe, kteří se učí od sebe navzájem. Přidejte se bez váhání k nám a vydejte se na cestu!

eTwinning for School Leadership (eTwinning pro vedení škol)

Moderátor: Anne Gilleran

Tato skupina je určena především ředitelům a ostatním členům vedení škol. Ve své práci navazuje na tematickou konferenci „Občanství – nová etika pro 21. století“, která se konala v září 2016 ve Florencii. Ve skupině budeme pokračovat v diskusích a hledání řešení problémů, které musí v dnešním světě vedení škol řešit.

Teacher Academy Alumni - PBL COURSE GROUP (Skupina absolventů kurzu Teacher Academy zaměřeného na projektové vzdělávání

Moderátor: Kornelia Lohynova

Tato skupina je komunitou učitelů, kteří mají po absolvování kurzu Teacher Academy zaměřeném na projektové vzdělávání zájem dále sdílet nápady a zkušenosti, učit se od sebe navzájem a pokračovat v cestě profesního rozvoje. Je správným místem pro všechny eTwinningové učitele, kteří chtějí praktikovat projektové učení, rozvíjet u svých žáků dovednosti potřebné pro 21. století a šířit ve škole radost z učení.

Bringing eSafety into eTwinning projects (Vnášení tématu e-bezpečnosti do eTwinningových projektů)

Moderátor: Aneta Wilk

Skupina je určena všem eTwinnerům, kteří využívají ve výuce sociální sítě, především však těm, kdo se aktivně podílejí na realizaci eTwinningových projektů. Obecné cíle skupiny jsou následující: poskytovat učitelům rady týkající se online bezpečnosti žáků při práci s digitálními médii v rámci výuky a zejména při realizaci eTwinningových projektů; rozvíjet dovednosti učitelů, aby si dokázali sami vytvářet vlastní didaktické materiály na téma e-bezpečností použitelné ve výuce; sdílet a vyměňovat si poznatky související s e-bezpečností s ostatními učiteli.

Creative Classroom (Tvořivá třída)

Moderáto: Irene Pateraki

Tvůrčí komunita učitelů a přátel, kteří vzájemně sdílejí zkušenosti a nápady, účastní se tvořivě zaměřených programů a webinářů a učí se jeden od druhého. Podstatou práce skupiny Creative Classroom je kreativní sdílení a oceňování práce učitelů na školách. Skupina pracuje již sedmým rokem, své aktivity převedla na novou platformu pro skupiny.

English as a Second Language (Angličtina jako druhý jazyk)

Moderátor: Theodora Gkeniou

Skupina pro všechny eTwinnery – učitele angličtiny jako druhého jazyka. Místo pro vzájemnou inspiraci, spolupráci a profesní rozvoj!

Entrepreneurship in education (Podnikání ve vzdělávání)

Moderátor: Kornelia Lohynova

Podstatou podnikatelského vzdělávání je umožnit mladým lidem, aby si rozvíjeli dovedností potřebné pro život a pro zaměstnání. Klíčové dovednosti lze naučit a musí se stát součástí vzdělávacích předmětů na všech stupních školství. Jak? Vstupme do podnikatelského inkubátoru, převezměme iniciativu a společně objevujme způsoby, jak rozvíjet podnikatelské dovednosti našich žáků i své vlastní. Členové skupiny se budou učit od sebe navzájem a stanout se učiteli – podnikateli s pozitivním a aktivním myšlením.

Game-based classroom (Výuka založená na hře)

Moderátor: Glykeria Gkouvatsou

Současné hry jsou společným jazykem, který existuje bez ohledu na hranice. Otázka nezní, zda jsou vhodné pro vzdělávání, ale jak využít nadšení mládeže a začlenit je do procesu výuky/studia. Tato skupina se na danou otázku zaměřuje, velmi přínosným způsobem rozlišuje mezi komerčními a vzdělávacími hrami a zjišťuje, jak lze druhý typ her využít na podporu učení, spolupráce a kritického myšlení.

Inclusive education (Inkluzivní vzdělávání)

Moderátor: Marijana Smolčec

Skupina pro všechny učitele, kteří si chtějí rozvíjet pedagogické dovednosti a prohloubit své kompetence potřebné pro výuku studentů se vzdělávacími problémy nebo speciálními potřebami, ale také studenty nadané/talentované. Podpůrná skupina, kde učitelé sdílí zkušenosti, materiály a aktivity a zúčastňují se online seminářů zaměřených na různé typy studentů v inkluzivním vzdělávání.

On s'amuse en classe FLE (Francouzština jako druhý jazyk)

Moderátor Lydia Huskens

Hledáte zábavné aktivity, kterými byste „okořenili“ výuku francouzštiny? Hledáte nové nápady, jak motivovat studenty ke studiu Molièrova jazyka? Zajímá vás, jak francouzštinu vyučují učitelé v jiných evropských zemích? Staňte se členy naší eTwinningové skupiny „On s'amuse en classe FLE“. Společně můžeme inspirovat!

STEM

Moderátor: Rafael Montero

Rádi mezi sebou uvítáme učitele předmětů STEM – přírodních věd, technologických a technických předmětů a matematiky – ze všech stupňů školství! Tato skupina JE místem setkávání, místem pro sdílení a učení se od sebe navzájem. Nanotechnologie, ICT, astronomie, badatelsky zaměřené učení, mnohačetné inteligence, propagace povolání v přírodovědných oborech, společná práce, vědecké trhy… Líbí se vám to? Přidejte se!

Sustainability Education Network Service eTwinning (SENSE) (Vzdělávací síť v rámci eTwinningu zaměřená na udržitelnost)

Moderátor: Agustín Bastida Rodríguez

Učte zeleně! Zachovejme naši planetu příštím generacím. Uhlíková stopa. Skleníkový efekt. Změny klimatu. Recyklace. Energie. Voda… To jsou některé z problémů, které nás v souvislosi s životním prostředním trápí. Ve vzdělávání zaměřeném na udržitelný rozvoj jde však mnohem o víc. Přijďte se o tom přesvědčit. Víte, že to má SMYSL (SENSE).

Gender - Know How to Stop Stereotypes (Gender – naučte se, jak zamezit stereotypním představám)

Moderátor: Marie Louise Petersen

Skupina je otevřená eTwinnerům, kteří mají zájem sdílet znalosti a výukové postupy související s genderem a sexualitou, a to v angličtině, francouzštině či některém ze skandinávských jazyků. Skupina bude sdílet znalosti, jak bojovat proti stereotypním představám souvisejícím s genderem a sexismem a usilovat o rovnost pohlaví, svobodu a rozmanitost ve třídě, na hřišti a ve společnosti. Dále si budou členové vyměňovat nápady, jak výuku na téma genderu a sexuálních problémů pojmout, a sdílet osvědčené postupy a informace o problémech, na které mohou při vyučování o rovnosti pohlaví narazit. Cílem je také nabídnout inspiraci povzbuzení a ukázat, jak lze o genderu učit v různých předmětech. 

Integrating Migrants Students at Schools (Integrace studentů přistěhovaleckého původu na školách)

Moderátor: Carol Barriuso

Jak lze na školách integrovat mladé uprchlíky a migranty? S jakými největšími překážkami se musí školní komunita vypořádat a jak se jí to daří? Jaké vzdělávací koncepty a výukové materiály se osvědčily a mohou sloužit ostatním školám jako příklady hodné následování? Tato skupina je primárně zamýšlena jako místo vzájemné pomoci, kde mohou členové vedení škol a učitelé sdílet zkušenosti a materiály.

Coding at Schools (Programování ve škole)

Moderátor: Stefania Altieri

Seznamujme žáky s principy programování a rozvíjejme u nich informatické myšlení! Jedním z nejdůležitějších aspektů výuky programování v rámci školních aktivit je skutečnost, že se studenti setkají s novým způsobem, jak si řešením problémů tříbit myšlení. Během studia a hraní si navíc rozvíjejí měkké dovednosti, jako je analytické myšlení, schopnost spolupráce a tvořivost. V tom spočívá velká výhoda učení prostřednictvím programování a robotiky.