article image

Evropské eTwinningové ceny budou uděleny v nové věkové kategorii

S radostí oznamujeme zařazení nové věkové kategorii sponzorované Evropskou komisí.

Zkvalitňování předškolního vzdělávání stojí v popředí zájmu tvůrců politik a v poslední době se jím začíná zabývat také řada mezinárodních a evropských organizací. eTwinning na vzrůstající zájem zareagoval zařazením nové věkové kategorie a poskytl tak učitelům v příslušných zařízeních motivaci blíže se zabývat hlavními rysy kvalitního vzdělávání v raném věku a předškolního vzdělávání.

eTwinning se chce nyní zaměřit na malé žáčky a jejich učitele a nabídnout jim možnost poměřit se s vrstevníky z celé Evropy.

Od roku 2019 bude mít tedy evropská soutěž o ceny programu eTwinning sponzorovaná Evropskou komisí tyto kategorie:

  • žáci do 6 let
  • žáci ve věku 7–11 let
  • žáci ve věku 12–15 let
  • žáci ve věku 16–19 let