article image

eTwinningová cena za kulturní dědictví

Věděli jste, že devět z deseti Evropanů je toho názoru, že by se o kulturním dědictví mělo vyučovat ve škole? V roce 2018 bude Evropa slavit kulturní dědictví zvyšováním povědomí a podporou debaty a dialogu. V eTwinningu rádi oceníme učitele zapojených do projektů, které jsou zaměřené na evropské kulturní dědictví.

Evropská komise bude sponzorem eTwinningové ceny za kulturní dědictví, kterou oceníme projekty zaměřené na toto téma. Vítězové z řad učitelů přeberou ocenění na závěrečné konferenci Evropského roku kulturního dědictví #EuropeForCulture, která se uskuteční během rakouského předsednictví v EU 6. a 7. prosinci 2018 ve Vídni.

Jak ke kulturnímu dědictví přistupovat?

Kulturní dědictví lze definovat jako zdroje zděděné z minulosti, a to ve všech podobách a aspektech, jde tedy jak o dědictví hmotné: budovy, památky, knihy, archeologická naleziště a mnohé jiné, tak nehmotné: zvyky, jazyky, ústní tradice, digitální umění, animace, videozáznamy a nahrávky.

Chtějí-li učitelé toto téma podpořit, měli by se zaměřit na propagaci a sdílení evropského kulturního dědictví. Ve svých projektech mohou:

 • zvyšovat povědomí o naší společné historii a hodnotách;
 • posilovat pocit příslušnosti k Evropě;
 • ukazovat způsoby, jak se lépe bránit, rozšiřovat, ale také opakovaně využívat a propagovat evropské dědictví jako společný zdroj.

Jak se zapojit do soutěže

Nejdůležitějším cílem je zvýšit povědomí o významu evropského kulturního dědictví s využitím mezikulturních postupů a postupů založených na spolupráci. Cena může být udělena projektům, které získaly národní certifikát kvality. Podrobnější informace o podmínkách:

 • Účastníci, kteří se chtějí ucházet o eTwinningovou cenu za kulturní dědictví, by měli do 30. června 2018 zažádat o udělení certifikátu kvality.
 • Do soutěže o eTwinningovou cenu za kulturní dědictví lze zařadit pouze projekty probíhající v době od 1.6. 2017 a 30.6. 2018.
 • Žadatelé mohou soutěžit v jedné z následujících věkových kategorií:
  • 6–12 let
  • 13–19 let
 • V září mezinárodní porota vybere dva nejlepší projekty.
 • Zakladatele dvou vítězných projektů pozveme na slavností ceremoniál, který se uskuteční ve dnech 6.–7. prosince v Rakousku a kde jako odměnu za svoji práci dostanou pohár.

Pro inspiraci jsme pro vás vybrali několik příkladů: A world of “famous” difference (Svět „známého“ rozdílu) a “Eurocomics” – explore Europe through comics („Eurokomiks“ – seznamte se s Evropou prostřednictvím komiksu).

Více informací získáte od svého národního podpůrného střediska.