article image

eTwinning a přátelé: Better Internet for Kids

Platforma Better Internet for Kids [Lepší internet pro děti], jejímž cílem je bezpečné internetové prostředí pro děti, je přítelem eTwinningu.

Prudký nárůst využívání sociálních médií, inteligentních telefonů a digitálních zařízení mění život dětí, a to doma i ve škole. Děti tvoří třetinu všech uživatelů internetu. Na jedné straně se jedná o přirozený proces přizpůsobování se technologii, která dětem poskytuje přístup ke znalostem, rozšiřuje komunikační možnosti a poskytuje prostor pro rozvoj dovedností, na druhé straně mohou být děti, aniž by to očekávaly, na internetu vystaveny škodlivému obsahu.

latest updates

V tomto ohledu navrhuje „strategie pro internet lépe uzpůsobený dětem“ řadu opatření, která by Komise, členské státy i odvětví jako takové měly za účelem vytvoření internetového prostředí bezpečného pro děti přijmout.

Příručka Better Internet for Kids [Lepší internet pro děti] k online službám si za cíl klade poskytnout klíčové informace o některých z nejoblíbenějších aplikací, stránek sociálních sítí a platforem jiného typu, které dnes děti, mladí lidé i dospělí běžně využívají.

Každoroční připomínání Dne bezpečnějšího internetu má zvýšit povědomí o bezpečnějším a lepším internetu, v jehož rámci je každému umožněno používat technologii zodpovědně, ohleduplně, kriticky a tvůrčím způsobem. Záměrem této kampaně je oslovit děti a mladé lidi, rodiče a ty, kdo zajišťují péči, učitele, pedagogy a sociální pracovníky, ale také soukromý sektor, činitele, kteří přijímají rozhodnutí, i politiky a všechny podnítit k tomu, aby se podíleli na vytváření lepšího internetu.

V rámci projektu SELMA (Social and Emotional Learning for Mutual Awareness [Sociálně-emočním učením k vzájemnému porozumění]) navíc vznikla výzkumná zpráva nazvaná Hacking Online Hate: Building an Evidence Base for Educators [Řešení nenávistných projevů na internetu: empirická zjištění jako základ, z něhož mohou pedagogové vyjít], která byla počátkem února na Den bezpečnějšího internetu zveřejněna. Tato zpráva představuje syntézu hlavních zjištění, k nimž se v rámci projektu SELMA díky komplexnímu výzkumnému programu, jehož cílem bylo pochopit fenomén nenávistných projevů, dospělo.

Platforma BIK je přítelem eTwinningu. eTwinning plně podporuje Den bezpečnějšího internetu a každý rok vyzývá učitele, aby se do této kampaně zapojili. Účastníci eTwinningu se navíc mohou přihlásit do skupiny Bringing eSafety into eTwinning projects [Zohledňování e-bezpečnosti v eTwinningových projektech], která se zvláště zaměřuje na e-bezpečnost žáků při používání digitálních médií ve vzdělávání.

Ačkoliv cesta k internetu, který bude pro děti zcela bezpečným místem, je dlouhá, všechny tyto aktivity přispívají k lepšímu pochopení výzev, před kterými v tomto směru stojíme, a nabízejí praktické strategie, jak internet pro děti zlepšit a učinit ho pro ně bezpečnějším.