article image

Workshop zaměřený na profesní rozvoj pro eTwinningové ambasadory 2018 - Bělehrad, Srbsko

Workshop zaměřený na profesní rozvoj určený eTwinningovým ambasadorům se koná každý rok, jeho pořadateli jsou hostitelské NSS a CSS a ambasadoři eTwinningu z celé Evropy zde mají možnost získat nové dovednosti a sdílet nejlepší postupy.

Letos se workshop pro eTwinningové ambasadory konal v srbském Bělehradu a navštívilo ho 160 účastníků ze 37 zemí.

eTwinningoví ambasadoři představují pilíře eTwinningové komunity. Spolupracují s národními podpůrnými středisky(NSS), propagují eTwinning ve své zemi a organizují školení eTwinnerů. Je tedy nezbytné, aby disponovali základními dovednostmi a informacemi, které jim umožní podporovat eTwinning účinným způsobem.

eTwinningoví ambasadoři, kteří se workshopu zúčastnili, ocenili možnost setkat se a spolupracovat s kolegy z celé Evropy.

„Konference byla velmi užitečná, protože jsme měli příležitost poznat lidi z jiných zemí a společně pracovat. Zjistili jsme, že způsob, jakým vedou své školy, je jiný než náš.“ – Maria Cristina Bevilacqua, Itálie

Více informací o workshopu získáte z tohoto videa pořízeného v Bělehradě:

Na domovské stránce www.etwinning.net klikněte na interaktivní mapě na svoji zemi a podívejte se, kdo je ambasadorem eTwinningu ve vašem regionu.