article image

„Posilování postavení eTwinningových škol: vedení, učení sdílení“

Před několika týdny jsme pogratulovali 1 212 školám k zisku certifikátu „eTwinningová škola“. Ve dnech 14.–16. května 2018 se pak v Římě uskutečnila konference, kde se mohli zástupci některých z těchto škol setkat a vyměnit si osvědčené postupy, jak se stát silnější „učící se organizací“ a hybatelem změn ve svém vzdělávacím prostředí.

Cílem římské konference s názvem „Posilování postavení eTwinningových škol: vedení, učení sdílení“ bylo popsat, zdůraznit, ocenit a podpořit klíčové charakteristické prvky eTwinningových škol, aby je bylo možné na jednotlivých školách i mimo ně dále rozvíjet. Organizátory konference byla Evropská komise, Centrální podpůrné středisko pro eTwinning (CSS), Italská národní agentura Erasmus+/INDIRE a další národní podpůrná střediska a partnerské agentury.

Konference byla zaměřena na:

  • pedagogické, organizační, komunikační a propagační prvky eTwinningové školy;
  • vybavení účastníků nástroji a metodami, které jim umožní stát se silnějšími „učícímí se institucemi“;
  • potvrzení konceptu sítě eTwinningových škol;
  • přípravu půdy pro další rozvoj konceptu eTwinningové školy.

 Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing

Zástupci vedení eTwinningových škol se zúčastnili řady workshopů a školení a poslechli si přednášky mezinárodně uznávaných odborníků na téma řízení škol a inkluzivních systémů. Mezi přednášející patřili např. Patricia Wastiau, hlavní poradkyně pro výzkum a studium organizace European Schoolnet, Angelo Paletta, docent na katedře managementu, Università di Bologna, a Paul Downes, docent pedagogiky (psychologie) a ředitel Centra pro znevýhodnění ve vzdělávání, Dublin City University.

Certifikát „eTwinningová škola“ je oceněním za inovativní práci, kterou školy vynakládají při podpoře občanství, kulturního povědomí a digitální kompetence. Dále jde o formu uznání práce školy při rozvoji kultury spolupráce v rámci škol, komunit a států i mimo jejich zdi a hranice.

eTwinningové školy jsou příkladem k následování pro ostatní školy v dané oblasti i na národní úrovni.

Chcete-li se o dění na konferenci dozvědět více, zde si prostudujte celý program a podívejte se na Twitteru na hashtag #eTwSchools18.

Poslechnout si můžete také rozhovor s Aldou Barbi, ředitelkou školy z Itálie, která o konferenci a eTwinningových školách sděluje zajímavé informace.