article image

Kulturní dědictví – téma eTwinningu pro rok 2018!

Jako vždy vyhlašujeme na začátku roku nové celoroční eTwinningové téma! V roce 2018 se eTwinningové aktivity budou týkat tématu kulturního dědictví!

„Naše kulturní dědictví není jen vzpomínkou na naši minulost – je to klíč k naší budoucnosti.“ prohlásil v roce 2017 Tibor Navracsics, evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport.

Proč kulturnímu dědictví věnujeme takovou pozornost?

Kulturní dědictví má univerzální hodnotu a také nejrůznější podoby a formy.

Hmatatelné (budovy, památky, knihy, archeologické vykopávky a mnoho dalšího) i nehmatatelné (postupy, jazyky, ústní tradice), přírodní (přírodní památky, fauna a flora) i digitální (digitální umění, animace, videonahrávky a záznamy) kulturní dědictví evokuje hodnoty, kritické myšlení, povědomí o minulosti a moudrost do budoucnosti, která je před námi.

Jak uvádí Evropská komise zde:

Tím, že chráníme kulturní dědictví, objevujeme svoji rozmanitost a navazujeme mezikulturní dialog o tom, co máme společné. Existuje lepší způsob, jak obohatit svůj život, než je interakce s něčím natolik zásadním pro naši identitu?

Z výše uvedených důvodů poskytne téma kulturního dědictví eTwinningovým učitelům výbornou příležitost vytvářet jedinečné vzdělávací situace, v nichž uplatní mezikulturní vzdělávací postupy s cílem podpořit a posílit evropskou spolupráci.

Proto si, paní učitelé a paní učitelky, vyhrňte rukávy a dejte se do přemýšlení! Zdá se, že rok 2018 bude pro nás všechny velmi náročný a zajímavý!

Podívejte se na video a nechte se inspirovat pro vlastní projekty.

Přečtěte si více o kulturním dědictví a Evropské agendě pro kulturu 2007.