article image

Programování pro kulturu: propojování digitálních dovedností a kulturního dědictví

Víte, že oslav Týdnů s eTwinningem a našeho bohatého kulturního dědictví můžete v rámci výuky začlenit i prvky programování a digitální tvořivosti?

V letošním roce máte se svými studenty možnost zkoumat spojitosti mezi digitálními inovacemi, tradicí a kulturou a své aktivity zaregistrovat na webových stránkách Evropského týdne programování!

Bez ohledu na to, jaký předmět vyučujete či jak dobře programování rozumíte, můžete si bez větších obtíží pro třídu připravit hodinu na oslavu kulturního dědictví a programování. Studentům můžete např. zadat úkol, aby vymysleli výukovou hru o romantismu, přetvořili historické dokumenty do podoby aplikací nebo dokonce vytvořili multimediální digitální produkt zaměřený na výuku o anglické renesanci.

Můžete si stáhnout plán lekce s názvem „Kulturní dědictví a vizuální programování“ a postupovat přesně podle něj nebo si ho pro studenty přizpůsobit. Na podporu lekce můžete použít tuto hru vytvořenou v programu Scratch a pokusit se se studenty o něco podobného. Pokud aktivitu postavenou na programování opravdu uskutečníte, můžete ji do 21. října zaregistrovat na mapě Evropského týdnu programování a získat certifikát Evropské komise.

Koho lákají velké úkoly, může přijmou výzvu CodeWeek4all a získat také certifikát za vynikající výsledky.

A ještě jedno je třeba mít na paměti: u všech aktivit a programů zaměřených na programování, které budete v rámci eTwinningu organizovat, nezapomínejte používat hashtag #codeweek. Všechny členy komunity vyzýváme k realizaci projektů tematicky zaměřených na kulturní dědictví a programování.

Není třeba déle otálet. Zapojte se do Evropského týdnu programování, staňte se členy facebookové skupiny a nezapomeňte zanést svoji aktivitu do mapy.