article image

Výroční Konference

O co se jedná?
Výroční konference jsou třídenní prezenční slavnostní akce zaměřené na některé celoevropské téma. Hlavním smyslem je oslavit úspěchy dosažené v eTwinningu za uplynulý rok. Za účast na této akci můžete získat certifikát. 

Kdo konference pořádá? Organizátorem je Centrální podpůrné středisko.

Kdo se může přihlásit? Cílovou skupinou jsou učitelé a také účastníci z řad nečlenů eTwinningu, např. zástupci regionálních úřadů. Jednotlivci dostávají pozvání k účasti a na základě tematického zaměření akce mohou být vybíráni. Maximální počet účastníků je přibližně 600. 

Délka trvání: 2–3 dny

Kde? Konference se konají na různých místech Evropy. 

Jak se mohu přihlásit? Obraťte se prosím na své NSS.

  • Professional Development