article image

Učení pro 21. století – eTwinningový workshop zaměřený na profesní rozvoj v Kodani

Organizátoři eTwinningu nedávno spojili síly s organizátory dánského Festivalu vzdělávání a uspořádali pro evropskou vzdělávací komunitu významnou akci.

Tématem dánského Festivalu vzdělávání byla příprava na digitální svět. Festival byl zaměřen na praktické zkušenosti, politické iniciativy, výsledky výzkumů a stále častější využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání.

Paralelně s festivalem se uskutečnil eTwinningový workshop zaměřený na profesní rozvoj, kterého se zúčastnilo 139 učitelů z 25 zemí. Jeho cílem bylo vytvořit společný jazyk, který nabídne ředitelům škol, učitelům a studentům konkrétní způsob rozvoje učitelských dovedností pro 21. století.

Účastníci měli možnost inspirovat se a získat informace o nejnovějším technologickém vývoji a zjistit, jak změní podobu jejich role učitelů, konzultantů, adeptů učitelského povolání a ředitelů škol.

Na Festivalu vzdělávání si eTwinneři mohli poslechnout dva inspirativní klíčové projevy. První přednesl Mitchel Resnick, profesor zabývající se výzkumem vzdělávání v mediální laboratoři při univerzitě MIT, druhý pak Alan November, hlavní partner a zakladatel iniciativy November Learning.

„Pokud můžeme působit společně, disponujeme mocí. Revoluce nespočívá v technologiích, ale v informacích.“ Alan November.

„Čtyři pilíře kreativity: projekty, nadšení, hra, vrstevníci!“ Mitchel Resnick

Účastníci workshopu se podrobně seznámili s konceptem dánského programu CRAFT (zkratka anglického názvu „Creating Really Advanced Future Thinkers“), který nabízí model širšího zavádění netradičních pedagogických postupů a klade velký důraz na informační a komunikační technologie.

Dále proběhly eTwinnigové workshopy zaměřené na témata, kterými se učitelé v současnosti zabývají, jako např. problémově pojaté učení, výuka ve třídách 21. století, podpora pokročilých eTwinningových projektů, nebo úvodní workshop pro nové eTwinnery.

Vstupte do eTwinningu, najdete zde inspiraci, kterou hledáte, abyste se mohli stát učiteli, jakými chcete být!