article image

eTwinningové skupiny založené z iniciativy Centrálního podpůrného střediska (doporučené skupiny)

eTwinningové skupiny jsou soukromé platformy, kde mohou eTwinneři diskutovat a spolupracovat na konkrétních tématech. Cílem je umožnit jim výměnu osvědčených postupů a diskusi o výuce a metodikách a nabídnout podporu v oblasti profesního rozvoje.

Konkrétnější informace zní, že „skupiny iniciované Centrálním podpůrným střediskem“ (neboli doporučené skupiny) vždy vede některý z eTwinnerů, absolvent eTwinningového kurzu pro moderátory, a každá skupina si stanovuje aktivity a úkoly, na kterých by učitelé měli společně pracovat a o nichž by měli diskutovat. Skupiny jsou zaměřeny na nejrůznější témata, patří mezi ně např. učení jazyků, podnikání ve výuce nebo předměty STEM (přírodní vědy, technika, technologie a matematika). Prohlédněte si skupiny na platformě eTwinning Live, vyberte si, která se vám líbí, a staňte se jejím členem! 

Kdo skupiny zaštiťuje? Centrální podpůrné středisko pro eTwinning

Jak se stát členem eTwinningové skupiny? Je to velmi snadné. Po přihlášení na platformě eTwinning Live jděte do sekce „Skupiny“, pomocí vyhledávače si najděte vhodnou skupinu a vstupte do ní!

Aktuální eTwinningové skupiny:

Global Community of Practice – Vocational Education [ Světové společenství praxe – odborné vzdělávání]

VET

Moderátoři: Petra Jeanine Nip a Rosario Rodríguez Utrilla

Světové společenství praxe je určeno učitelům a pedagogům ze škol zaměřených na odborné vzdělávání a přípravu na povolání. Ti jsou zváni ke sdílení svých projektů, zároveň ve skupině sami najdou projekty pro žáky odborných škol.

Virgilio – an introduction to eTwinning [Virgilio – seznámení s eTwinningem]

Virgilio

Moderátor: Paola Arduini, Laura Maffei a Elena Pezzi

Jste v eTwinningu nováčky? Již se zde nějakou dobu pohybujete a snažíte se zorientovat? Cítíte se ztraceni a potřebujete pomoc? Pak jste tady správně! Skupina vás provede říší divů eTwinningového světa: uvidíte, jak tato říše funguje a co vám může nabídnout. Poznáte jejího ducha – neustálou výměnu nápadů a zkušeností v komunitě žáků a učitelů z praxe, kteří se učí od sebe navzájem. Přidejte se bez váhání k nám a vydejte se na cestu!

eTwinning for School Leadership [eTwinning pro vedení škol]

School Leadership

Moderátor: Rita Zurrapa

Tato skupina je určena především ředitelům a ostatním členům vedení škol. Ve své práci navazuje na tematickou konferenci „Občanství – nová etika pro 21. století“, která se konala v září 2016 ve Florencii. Ve skupině budeme pokračovat v diskusích a hledání řešení problémů, které musí v dnešním světě vedení škol řešit.

Bringing eSafety into eTwinning projects [Vnášení tématu e-bezpečnosti do eTwinningových projektů]

eSafety

Moderátor: Aneta Wilk

Skupina je určena všem eTwinnerům, kteří využívají ve výuce sociální sítě, především však těm, kdo se aktivně podílejí na realizaci eTwinningových projektů. Obecné cíle skupiny jsou následující: poskytovat učitelům rady týkající se online bezpečnosti žáků při práci s digitálními médii v rámci výuky a zejména při realizaci eTwinningových projektů; rozvíjet dovednosti učitelů, aby si dokázali sami vytvářet vlastní didaktické materiály na téma e-bezpečností použitelné ve výuce; a sdílet a vyměňovat si poznatky související s e-bezpečností s ostatními učiteli.

Creative Classroom [Tvořivá třída]

Creative Classroom

Moderátor: Angeliki Kougiourouki

Tvůrčí komunita učitelů a přátel, kteří vzájemně sdílejí zkušenosti a nápady, účastní se tvořivě zaměřených programů a webinářů a učí se jeden od druhého. Podstatou práce skupiny Creative Classroom je kreativní sdílení a oceňování práce učitelů na školách. Skupina pracuje již sedmým rokem, své aktivity ale převedla na novou platformu pro skupiny.

English as a Second Language [Angličtina jako druhý jazyk]

English as Second Language

Moderátor: Theodora Gkeniou

Skupina pro všechny eTwinnery – učitele angličtiny jako druhého jazyka. Místo pro vzájemnou inspiraci, spolupráci a profesní rozvoj!

Entrepreneurship in education [Podnikání ve vzdělávání]

Entrepreneurship

Moderátor: Kornelia Lohynova

Podstatou podnikatelského vzdělávání je umožnit mladým lidem, aby si rozvíjeli dovedností potřebné pro život a pro zaměstnání. Klíčové dovednosti lze naučit a musí se stát součástí vzdělávacích předmětů na všech stupních školství. Jak? Vstupme do podnikatelského inkubátoru, převezměme iniciativu a společně objevujme způsoby, jak rozvíjet podnikatelské dovednosti našich žáků i své vlastní. Členové skupiny se budou učit od sebe navzájem a stanout se učiteli – podnikateli s pozitivním a aktivním myšlením.

Game-based classroom [Výuka založená na hře]

Game-based Classroom

Moderátor: Glykeria Gkouvatsou

Současné hry jsou společným jazykem, který existuje bez ohledu na hranice. Otázka nezní, zda jsou vhodné pro vzdělávání, ale jak využít nadšení mládeže a začlenit je do procesu výuky/studia. Tato skupina se na danou otázku zaměřuje, velmi přínosným způsobem rozlišuje mezi komerčními a vzdělávacími hrami a zjišťuje, jak lze druhý typ her využít na podporu učení, spolupráce a kritického myšlení.

Inclusive education [Inkluzivní vzdělávání]

Inclusive Education

Moderátor: Marijana Smolčec

Skupina pro všechny učitele, kteří si chtějí rozvíjet pedagogické dovednosti a prohloubit své kompetence potřebné pro výuku žáků se vzdělávacími problémy nebo speciálními potřebami, ale také žáky nadané/talentované. Podpůrná skupina, kde učitelé sdílí zkušenosti, materiály a aktivity a zúčastňují se online seminářů zaměřených na různé typy žáků v inkluzivním vzdělávání.

STEM

STEM

Moderátor: Rafael Montero

Rádi mezi sebou uvítáme učitele předmětů STEM – přírodních věd, technologických a technických předmětů a matematiky – ze všech stupňů školství! Tato skupina JE místem setkávání, místem pro sdílení a učení se od sebe navzájem. Nanotechnologie, ICT, astronomie, badatelsky zaměřené učení, mnohačetné inteligence, propagace povolání v přírodovědných oborech, společná práce, vědecké trhy… Líbí se vám to? Přidejte se!

Sustainability Education Network Service eTwinning [Vzdělávací síť v rámci eTwinningu zaměřená na udržitelnost] (SENSE)

SENSE

Moderátor: Agustín Bastida Rodríguez

Učte zeleně! Zachovejme naši planetu příštím generacím. Uhlíková stopa. Skleníkový efekt. Změny klimatu. Recyklace. Energie. Voda… To jsou některé z problémů, které nás v souvislosi s životním prostředním trápí. Ve vzdělávání zaměřeném na udržitelný rozvoj jde však mnohem o víc. Přijďte se o tom přesvědčit. Víte, že to má SMYSL (SENSE).

Gender – Know How to Stop Stereotypes [Gender – naučte se, jak zamezit stereotypním představám]

Gender - Know how to stop stereotypes

Moderátor: Marie Louise Petersen

Skupina je otevřená eTwinnerům, kteří mají zájem sdílet znalosti a výukové postupy související s genderem a sexualitou, a to v angličtině, francouzštině či některém ze skandinávských jazyků. Skupina bude sdílet znalosti, jak bojovat proti stereotypním představám souvisejícím s genderem a sexismem a usilovat o rovnost pohlaví, svobodu a rozmanitost ve třídě, na hřišti a ve společnosti. Dále si budou členové vyměňovat nápady, jak výuku na téma genderu a sexuálních problémů pojmout, a sdílet osvědčené postupy a informace o problémech, na které mohou při vyučování o rovnosti pohlaví narazit. Cílem je také nabídnout inspiraci povzbuzení a ukázat, jak lze o genderu učit v různých předmětech. 

Integrating Migrants and Refugees at School [Integrace migrantů a uprchlíků ve škole]

Integrating Migrant Students

Moderátor: Carol Barriuso

Jak lze u mladých migrantů a uprchlíků ve škole dosáhnout integrace? Které vzdělávací koncepce a výukové materiály se osvědčily a mohly by sloužit ostatním školám jako příklad? Tato skupina má být především místem vzájemné pomoci, ve kterém si mohou vedoucí pracovníci škol a učitelé vyměňovat zkušenosti a materiály. Skupina rozšiřuje své zaměření také na pomoc učitelům podporujícím uprchlíky a je znovu obnovena pod novým názvem Integrating migrants and refugees at school [Integrace migrantů a uprchlíků ve škole]. Budou v ní navrhovány a sdíleny vzdělávací zdroje a aktivity pro učitele, kteří se starají o uprchlíky.

Coding at Schools [Programování ve škole]

Coding at schools

Moderátor: Stefania Altieri

Seznamujme žáky s principy programování a rozvíjejme u nich informatické myšlení! Jedním z nejdůležitějších aspektů výuky programování v rámci školních aktivit je skutečnost, že se žáci setkají s novým způsobem, jak si řešením problémů tříbit myšlení. Během studia a hraní si navíc rozvíjejí měkké dovednosti, jako je analytické myšlení, schopnost spolupráce a tvořivost. V tom spočívá velká výhoda učení prostřednictvím programování a robotiky.

ECEC – Early Childhood Education and Care [Doporučená skupina věnovaná předškolnímu vzdělávání a péči]

ECEC

Moderátor: Charmaine Attard

Členové této skupiny mohou sdílet zkušenosti, které získali, výzvy, s nimiž se potýkají, a příležitosti, strategie, materiály či aktivity, které považují za relevantní, nebo třeba možnosti profesního rozvoje. K dispozici zde členům jsou informace, konference, akce, workshopy, semináře, webináře a další online aktivity týkající se předškolního vzdělávání a péče.