article image

Monitoring eTwinningových postupů (MeTP)

Smyslem projektu MeTP 2.0 je vyhodnotit pedagogické a digitální kompetence učitelů, jejich schopnost spolupráce, povědomí a rozvoj, to vše prostřednictvím eTwinningových aktivit (projektů, programů profesního rozvoje, networkingu atd.).

Zároveň eTwinnerům poskytneme na míru připravené instrukce, jakých nabízených eTwinningových aktivit se zúčastnit.

Jak to funguje

  1. Na stránkách https://metp.etwinning.net se přihlaste prostřednictvím svého eTwinningového uživatelského jména a hesla a vyplňte sebehodnotící dotazník. Zjistíte tak úroveň svých pedagogických a digitálních kompetencí a kompetencí potřebných pro spolupráci
  2. Po vyplnění dotazníku přejdete na stránky s individuální zpětnou vazbou a seznámíte se s doporučenými eTwinningovými zdroji a aktivitami. Stránku budeme průběžně doplňovat o nové eTwinningové materiály.

Dotazník bude k dispozici v šesti jazycích (aj, nj, fj, it, po, šp).

Pokud chcete zjistit úroveň svých kompetencí v digitální a pedagogické oblasti a v oblasti spolupráce a nechat si doporučit, jaké eTwinningové aktivity jsou vhodné přímo pro vás, neměli byste tuto příležitost promeškat!

MeTP