Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Organizace EUN Partnership AISBL (známá též jako European Schoolnet, dále jen EUN) provozuje Centrální podpůrné středisko pro eTwinning a spravuje eTwinningovou platformu na základě dohody s EACEA (Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu) jako zadavatelem.

Z pověření zadavatele zajišťuje EUN včasné zveřejňování aktuálních informací na platformě. Pokud uživatelé objeví chybu, mohou to oznámit na adrese editor@etwinning.net. EK, EACEA a EUN nepřijímají za informace na těchto stránkách žádno odpovědnost.

Informace na této platformě:

  • jsou obecné povahy a nezohledňují konkrétní situaci žádné osoby nebo společnosti;
  • nejsou vždy komplexní, přesné, úplné či aktuální;
  • v některých případech odkazují na externí stránky, na nimiž EK, EACEA nebo EUN nemají kontrolu a za něž nemohou nést odpovědnost;
  • nejsou zamýšleny jako rady v oblasti profesní nebo právní (s žádostí o konkrétní pomoc se vždy obracejte na odborníky s příslušnou kvalifikací).

EUN si vyhrazuje právo z vlastního rozhodnutí a se souhlasem zadavatele kdykoli pozastavit, změnit, upravit, doplnit nebo odstranit jakoukoli sekci platfromy.

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti není uváděno se záměrem omezit odpovědnost EK, EACEA a EUN v rozporu s platnými vnitrostátními právními předpisy či zrušit jejich odpovědnost za záležitosti, za které ji podle takových předpisů zrušit nelze.

Autorská práva

Není-li uvedeno jinak, je další šíření zde publikovaných informací možné, vždy je však nutné uvést zdroj. Pokud je šíření informací podmíněno získáním zvláštního souhlasu, výše uvedené obecné povolení přestává platit. V takových případech jsou podmínky dalšího využívání informací vždy jasně stanoveny.

  • Administration