Prohlášení

Organizace European Schoolnet provozuje tyto webové stránky s cílem lépe veřejnost seznamovat se svojí činností. Materiály zveřejněné na těchto stránkách mají pouze informativní charakter.

Naším cílem je poskytovat přesné a aktuální informace. Pokud nás čtenáři upozorní na chyby, vynasnažíme se o jejich nápravu. Za informace zveřejněné na těchto webových stránkách však organizace European Schoolnet nenese právní odpovědnost.

Publikované informace:

· jsou obecné povahy a nezohledňují konkrétní situaci žádné osoby nebo společnosti;
· nejsou vždy komplexní, přesné, úplné či aktuální;
· v některých případech souvisejí s informacemi na jiných webových stránkách, které organizace European Schoolnet nemůže kontrolovat nebo za ně nést odpovědnost;
· nejsou zamýšleny jako rady v oblasti profesní nebo právní (s žádostí o konkrétní pomoc se vždy obracejte na odborníky s příslušnou kvalifikací).

Organizace European Schoolnet si vyhrazuje právo na základě svého rozhodnutí kdykoli pozastavit publikování určitých sekcí webových stránek, měnit je, upravovat, přidávat nebo odstraňovat.

Smyslem tohoto prohlášení není snížit odpovědnost organizace European Schoolnet v případech, kdy dojte k porušení povinností stanovených příslušnými zákony v jednotlivých zemích. Organizace se také nemůže v rozporu s těmito zákony ze zodpovědnosti zcela vyvázat.

Autorská práva
Není-li uvedeno jinak, je další šíření zde publikovaných informací možné, vždy je však nutné uvést zdroj. Pokud je šíření informací podmíněno získáním zvláštního souhlasu, výše uvedené obecné povolení přestává platit. V takových případech jsou podmínky dalšího využívání informací vždy jasně stanoveny.

  • Administration