FYROM (Makedonie)

  • 1314

    Projekty
  • 1112

    Učitelé
  • 311

    Školy

Seznamte se s ambasadory z této země

Z dobrých ambasadorů by mělo vyzařovat nadšení pro práci, kterou se zabývají. Mají určité zkušenosti s eTwinningovými projekty a jsou ochotni podělit se o ně s ostatními.

ambassador picture

Aleksandra Andonoska

SOU"Gjorce Petrov" FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Biljana Loteska

JUDG"Detska radost" FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Biljana Temelkova

OU"Gjorgi Sugarev" FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Elena Blazevska

OOU Kiril i Metodij, Stajkovci FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Elizabeta Filipova

OOU "Tode Hadzi-Tefov"-Kavadarci FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Elizabeta Nikolovska

SUGS " Orce Nikolov" FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Gabriela Stojanovska

OU"Joakim Krcovski"-Kriva Palanka FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Gjorgjina Dimova

ООU "Straso Pindzur"-Negotino FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Irina Ivanova

OU "11 Oktomvri" FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Karolina Nedelkovska

OU"Kole Kaninski"-Bitola FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Kristina Conkinska

OOU "Koco Racin" Kratovo FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Ljiljana Krstevska

JUDG"Detska radost" FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Ljubica Ruzhinska

OОУ „Лазо Ангеловски“ FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Maja Videnovic

OU "Krste Misirkov"-Skopje FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Marija Varsamis Simonovska

ООУ "Димитар Миладинов" Скопје FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Milena Ignjatova

OОУ „Лазо Ангеловски“ FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Olgica Bajaldzieva

OOU "Petar Pop Arsov"-Skopje FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Severxhan Vishka

OSTU "Gostivar" FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Silvana Ristevska

OU"Stiv Naumov"-Bitola FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Slavica Chavdarska

ООU „Dedo Iljo Malesevski“ FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Spasija Neshkoska Cuculeska

SOU"Gjorce Petrov" FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Svetlana Stojkova

OU "Metodi Mitevski Brico" - s. Lozovo FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Valentina Petrova

OОУ „Лазо Ангеловски“ FYROM (Makedonie)
ambassador picture

Vesna Kushevska

SOU "Ljupco Santov-Kocani FYROM (Makedonie)

Kontaktní informace

Country flag

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

(National Agency for European Educational Programmes and Mobility)
Kontakt: Mila Protuger Anastasova: mila.protuger@na.org.mk
Webové stránky: http://www.etwinning.mk