Komunita

Zapojte se do sítě

Do eTwinningové komunity jsou zapojeny stovky tisíc učitelů, kteří se od sebe navzájem učí, sdílejí postupy a nápady, a díky kterým je eTwinning největší sítí učitelů na světě. eTwinning Live je domovskou stránkou této komunity: pomocí svých přihlašovacích údajů se přihlaste a věnujte se eTwinningu naplno.

picture

Najděte eTwinning ve své zemi

Věděli jste, že do eTwinningu je zapojeno 43 zemí v celé Evropě i mimo ni? Na mapě na domovské stránce si můžete ověřit, zda je součástí eTwinningu i vaše země. Pokud zde uvedena je, můžete se obracet i na národní podpůrné organizace, které vám poskytnou podporu v jazyce vaší země. Navíc propagují eTwinning po celém jejím území, pořádají aktivity profesního rozvoje a vyvíjejí i jinou činnost.

picture

Ambasadoři

eTwinningoví ambasadoři mají pro eTwinningovou komunitu zásadní význam. Jsou to vysoce motivovaní učitelé s bohatými zkušenostmi, kteří řídí eTwinningové projekty, radí účastníkům eTwinningu v pedagogických a technických otázkách a poskytují jim školení, ať už fyzicky, či online.

picture

eTwinningové školy

Platforma eTwinning uznává a oceňuje zapojení, odhodlání a úsilí nejen jednotlivých účastníků eTwinningu, ale také učitelských kolektivů a členů vedení, kteří působí na téže škole. Označení „eTwinningová škola“ oceňuje práci vykonanou na úrovni škol a pomáhá dotčeným školám stát se organizacemi, které v místní i národní komunitě udávají trend. Sledujte zveřejnění výzvy k podání žádosti o toto označení.

picture

Přátelé eTwinningu

Seznamte se s přáteli eTwinningu. Přátelé eTwinningu jsou instituce, organizace a iniciativy, které v oblasti, na kterou se zaměřují, nabízejí vysoce kvalitní zdroje, příležitosti a nápady a pomáhají účastníkům eTwinningu zlepšovat si dovednosti a znalosti.

picture

eTwinning a School Education Gateway

eTwinning a School Education Gateway jsou dvě evropské iniciativy založené s cílem rozšířit vám jako pedagogům možnosti. Liší se ve svém zaměření a každá nabízí sektoru školního vzdělávání něco jiného. Z letáku, který společně vytvořili pracovníci obou organizací, získáte informace o jejich jedinečných službách. Leták si stáhněte a z cesty evropským vzděláváním získejte maximum!