article image

Pravidla chování v eTwinningu

eTwinning je největší komunitou škol v Evropě. Je to vaše komunita – její podobu ovlivňuje každý člen eTwinningu. V této sekci najdete několik základních pravidel, jejichž dodržování je nutné, má-li být eTwinning pro všechny bezpečný a zábavný!

Nahlašujte

Pomozte nám vybudovat bezpečnou komunitu! Spoléháme, že budete nahlašovat nevhodný obsah a spamy. Pokud objevíte v denících či na fórech jakýkoli post nebo komentář, dostanete soukromou zprávu či narazíte na obsah, který bude urážlivý, bude porušovat autorská práva nebo ho zkrátka budete považovat za nevhodný, můžete použít tlačítko „Nahlásit“ a uvést důvody, proč jste se k tomuto kroku rozhodli. Vaší zprávou se budou neprodleně zabývat podpůrná střediska.

Spam

Děláme vše proto, abychom členy eTwinningu chránili před zneužitím systému po technické stránce a před spamy. Kdokoli se dopustí některé z níže uvedených činností, může být považován za spamera a následně z platformy vyloučen.

1. Zneužívání interního systému zpráv:

Nezasílejte nadměrné množství zpráv učitelům, s nimiž nespolupracujete. Než konkrétního uživatele kontaktujte, podívejte se na jeho profil, ověřte si, že je k dispozici pro projekt, překontrolujte, že vaše zpráva je určena právě jemu. Nezasílejte zprávu stejného znění více eTwinnerům!

2. Využívání eTwinningu pro komerční účely 

Používání platformy pro komerční účely je přísně zakázáno! Jakákoli společnost, iniciativa, akce či software s komerčními záměry budou odstraněny a přístup na platformu jim bude znemožněn.

3. Spam na fórech 

Na partnerských fórech na platformě eTwinning Live se objevují tisíce zpráv. Z důvodů lepší komunikace nám pomozte udržovat fóra přehledná a v pořádku!

  • Nezveřejňujte tutéž zprávu na více fórech.
  • Překontrolujte, zda vaše zpráva odpovídá tématu daného vlákna.
  • Před zveřejněním nového postu se podívejte, zda na fóru nejsou jiné zprávy na totéž téma a odpovězte na ně.

4. Nesouvisející a nevhodné komentáře pod posty 

Zveřejňujete-li komentář na něčím profilu, zkontrolujte si, že se opravdu týká daného uživatele. Komentáře jsou určeny jednotlivcům a musí se vztahovat k jejich postům. Nepište stejný komentář více uživatelům!

5. Náhodné žádosti o kontakt a pozvání do projektu 

Nežádejte eTwinnery o navázání kontaktu či je nezvěte do projektů bez předchozí dohody. Dbejte na to, abyste na svém seznamu měli rozumný a zvládnutelný počet osob. Chcete sledovat novinky na něčím profilu? Přidejte si ho/ji mezi sledované.

Přímé výhružky, šikana a obtěžování

V eTwinningu netolerujeme šikanu či obtěžování. Jste-li obětí šikany nebo vám někdo vyhrožuje, takovou zprávu nahlaste nebo se obraťte na své národní podpůrné středisko. Vezměte na vědomí, že kdokoli přistižený při šikaně či obtěžování může být natrvalo z eTwinningu vyloučen.

Projevy nenávisti a nevhodné obrazové materiály

Zprávy či posty, které na někoho útočí či podněcují násilí na lidech z důvodu jejich rasy, etnické příslušnosti, národnosti, náboženství, sexuální orientace nebo pohlaví, budou z platformy odstraněny a jejich autoři nahlášeni příslušným orgánům. Obrazové materiály zachycující násilí či nevhodné z jiného důvodu budou odstraněny.

Duševní vlastnictví

Dávejte pozor, abyste při zveřejňování materiálů na platformu neporušovali žádná autorská práva. Před sdílením obrázků, videonahrávek, dokumentů či čehokoli jiného si ověřte, že k tomu máte právo. Na eTwinningovou platformu nelze přímo vkládat videa – je třeba je nejdříve nahrát na YouTube, Daily Motion či Vimeo a odkaz zkopírovat do eTwinningu. Nezapomeňte si přečíst také pravidla týkající se ochrany autorských práv na těchto stránkách.

Studenti (nezletilí)

V eTwinninug nám velmi záleží na ochraně soukromí a bezpečnosti studentů. Na svém profilu na eTwinning Live, v prostředí TwinSpace, ve skupinách atd. se snažte nezveřejňovat fotografie svých studentů. Pokud tak učiníte, nezapomeňte si vyžádat souhlas rodičů, případně zveřejňuje takové, na kterých nelze studenty identifikovat.

Osobní informace a citlivé údaje

Nic, co se týká jiných osob, nezveřejňujte bezmyšlenkovitě. Nesdílejte své osobní informace, ani informace jiných eTwinnerů, jako je např. telefonní číslo, číslo kreditní karty, adresa bydliště aj. Totéž platí o velmi osobních fotografiích či videonahrávkách, s jejichž zveřejněním nedají dotyční souhlas. Před zveřejněním čehokoli vždy přemýšlejte!

Zveřejňování údajů

Informace vámi uvedené při registraci se budou zobrazovat pouze vašim kolegům v eTwinningu. Vaše jméno však bude uvedeno na veřejně přístupném profilu školy. Je to jediná informace o vás, kterou zveřejníme.

  • Community
  • Copyright
  • Cyberbullying
  • Data privacy
  • eSafefty
  • Netiquette
  • Spam