Pravidla chování

eTwinning je největší komunitou škol v Evropě. Je to vaše komunita – její podobu ovlivňuje každý člen eTwinningu. V této sekci najdete několik základních pravidel, jejichž dodržování je nutné, má-li být eTwinning pro všechny bezpečný a zábavný.

eTwinning je platforma, kde si můžete prohlubovat vlastní dovednosti, rozšířit síť profesních kontaktů a zdokonalovat dovednosti studentů. Právě proto je eTwinning založen na vzájemném porozumění a respektu. Při zveřejňování událostí, zpráv, příspěvků a čehokoli jiného v rámci eTwinningu je nutné dodržovat tato obecná pravidla:

V eTwinningu se velmi snažíme chránit uživatele před zneužíváním a spamem, jako aktivní a pluralistická komunita však zároveň spoléháme na to, že nám i vy pomůžete udržovat pozitivní atmosféru a zamezovat problematickým situacím.

Uživatelé porušující pravidla chování budou varováni a v případě nutnosti z platformy vyloučeni.

Z výše zmíněných důvodů budeme rádi, když nás na případné porušení pravidel upozorníte.

Spatříte-li v deníku či na fóru příspěvek, událost nebo komentář, který je urážlivý, porušuje autorská práva nebo je z vašeho pohledu nevhodný, obdržíte-li soukromou zprávu nebo narazíte-li na obsah tohoto typu, klikněte na tlačítko „Nahlásit“ a sdělte nám své důvody. Vaším oznámením se budou zabývat pracovníci Centrálního střediska.


Všichni eTwinneři se musí řídit následujícími pravidly:

1. Zneužívání interního systému zpráv

Nezasílejte nadměrné množství zpráv učitelům, s nimiž nespolupracujete. Než konkrétního uživatele kontaktujte, podívejte se na jeho profil, ověřte si, že je k dispozici pro projekt, překontrolujte, že vaše zpráva je určena právě jemu. Nezasílejte zprávu stejného znění více eTwinnerům.

2. Využívání eTwinningu pro komerční účely

Používání platformy pro komerční účely je přísně zakázáno! Jakákoli společnost, iniciativa, akce či software s komerčními záměry budou odstraněny a přístup na platformu jim bude znemožněn.

3. Spam na fórech

Na partnerských fórech na platformě eTwinning Live se objevují tisíce zpráv. Dbejte na to, aby se váš příspěvek týkal tématu vlákna. Před zveřejněním nového příspěvku se podívejte, zda zde již obdobné texty již nejsou, a případně reagujte na ně. Pomáhejte nám udržovat fóra v podobě, která umožní lepší spolupráci!

4. Nesouvisející a nevhodné komentáře pod posty

Zveřejňujete-li komentář na něčím profilu, zkontrolujte si, že se opravdu týká daného uživatele. Komentáře jsou určeny jednotlivcům a musí se vztahovat k jejich postům. Nepište stejný komentář více uživatelům.

5. Náhodné žádosti o kontakt a pozvání do projektu

Nežádejte eTwinnery o navázání kontaktu či je nezvěte do projektů bez předchozí dohody. Dbejte na to, abyste na svém seznamu měli rozumný a zvládnutelný počet osob. Chcete sledovat novinky na něčím profilu? Přidejte si ho/ji mezi sledované.

6. Pozvánky na události

Pozvánky na programy, které organizujete, zasílejte pouze těm kolegům, o nichž víte, že se jich mohou zúčastnit. Hromadně rozesílané pozvánky na akce vaší školy budou považovány za spam.

7. Přímé výhružky, šikana a obtěžování

V eTwinningu netolerujeme šikanu či obtěžování. Jste-li obětí šikany nebo vám někdo vyhrožuje, takovou zprávu nahlaste nebo se obraťte na své národní podpůrné středisko. Vezměte na vědomí, že kdokoli přistižený při šikaně či obtěžování může být natrvalo z eTwinningu vyloučen.

8. Duševní vlastnictví

Dbejte na to, abyste při zveřejňování materiálů na platformu neporušovali žádná autorská práva. Před sdílením obrázků, videonahrávek, dokumentů či čehokoli jiného si ověřte, že k tomu máte právo. Na eTwinningovou platformu nelze přímo vkládat videa – je třeba je nejdříve nahrát na YouTube, Daily Motion či Vimeo a odkaz zkopírovat do eTwinningu. Nezapomeňte si přečíst také pravidla týkající se ochrany autorských práv na těchto stránkách.

9. Vystupování cizím jménem

Nemůžete vystupovat jménem jiných jednotlivců nebo skupin/organizací, jež nezastupujete, způsobem, který by pro ostatní mohl být klamný, zavádějící nebo by se jednalo o podvod.

10. Studenti (nezletilí)

V eTwinningu klademe velký důraz na soukromí a bezpečnost studentů. Na svém profilu na eTwinning Live, v prostředí TwinSpace, ve skupinách atd. se snažte nezveřejňovat fotografie svých studentů. Pokud tak činíte, nezapomeňte si vyžádat souhlas rodičů, případně zveřejňuje jen ty fotografie, na nichž nelze studenty identifikovat.

11. Osobní informace a citlivé údaje

Nic, co se týká jiných osob, nezveřejňujte bezmyšlenkovitě. Neměli byste sdílet soukromé informace své ani jiných eTwinnerů, jakou jsou soukromá telefonní čísla a adresy, údaje z kreditní karty a další osobní data, ani intimní fotografie či videa!