Co znamená označení „eTwinningová škola“?

eTwinningové školy jsou vynikajícími příklady toho, jaké výhody eTwinning přináší škole jako celku. Tyto školy aktivně propagují hodnoty a pedagogické postupy eTwinningu, jsou pro komunity, v jejichž rámci působí, vodítkem a pro jiné školy představují vzor.

Label

eTwinningové školy uznávají význam a hodnoty eTwinningu, který s podporou vedení školy začleňují do svých interních předpisů, praktického fungování i aktivit profesního rozvoje.

Označením „eTwinningová škola“ se uznává a oceňuje zapojení, angažmá a odhodlání nejen jednotlivých účastníků eTwinningu, nýbrž školy jako takové, v jejímž rámci učitelské týmy spolupracují s vedením.

Směřování ke statusu eTwinningové školy lze přirovnat k procesu rozvoje, jehož jednotlivé části lze objektivně zhodnotit. Nejde přitom ani tak o konečný cíl, jako spíše o cestu a postup z jedné úrovně na další.

Základním orientačním vodítkem všech eTwinningových škol je přitom dokument Poslání eTwinningových škol.

Jaké výhody to přináší?

eTwinningové školy:

Zaměstnance a ředitele škol, jež označení získaly, zvou organizátoři eTwinningu k účasti na speciálních programech profesního rozvoje, mohou se stát součástí eTwinningové skupiny zaměřené na sdílení příkladů dobré praxe či spolupracovat a účastnit se konkrétních akcí online.

Jak může označení „eTwinningová škola“ získat vaše škola?

Proces k získání označení „eTwinningová škola“ má dvě fáze:

1. fáze

Spočívá v automatickém ověření těchto tří bodů:

Pokud škola tyto podmínky splňuje, obdrží všichni zaregistrovaní eTwinneři na škole e-mail s výzvou k vyplnění autoevaluačního formuláře, který je k dispozici na platformě eTwinning Live.

2. fáze

Žadatelé musí za školu vyplnit autoevaluační dotazník.

Otázky v autoevaluaci jsou zaměřeny na čtyři pilíře eTwinningu:

Jak postupovat

RADY:

POŽADAVKY PRO 2. FÁZI

Před odesláním žádosti musí žadatelé doložit, že splňují všechna níže uvedená kritéria.

Seznam škol oceněných titulem eTwinningová škola na období 2021–2022 bude zveřejněn koncem března či začátkem dubna 2021.

Pozor: Tato povinná položka (propagační eTwinningové akce/události) je, vzhledem k nepředvídatelné situaci dané pandemií COVID-19 a pouze v tomto kole podávání žádostí, nepovinná. Bez ohledu na to, zda učitelé události pořádali, či nepořádali, dostanou za tuto otázku všichni po bodu. Informujte o tom prosím své kolegy.

Zjistit, které školy již označení „eTwinningová škola“ obdržely, můžete zde.

Byly uděleny certifikáty „eTwinningová škola“ na období 2018–2019

Zde najdete kompletní seznam oceněných škol.

Byly uděleny certifikáty „eTwinningová škola“ na období 2019–2020

Zde najdete kompletní seznam oceněných škol.

Byly uděleny certifikáty „eTwinningová škola“ na období 2020–2021

Zde najdete kompletní seznam oceněných škol.

Byly uděleny certifikáty „eTwinningová škola“ na období 2021–2022

Zde najdete kompletní seznam oceněných škol.