Co znamená označení „eTwinningová škola“?

eTwinningové školy jsou vynikajícími příklady toho, jaké výhody eTwinning přináší škole jako celku. Tyto školy aktivně propagují hodnoty a pedagogické postupy eTwinningu, jsou pro komunity, v jejichž rámci působí, vodítkem a pro jiné školy představují vzor.

Label

eTwinningové školy uznávají význam a hodnoty eTwinningu, který s podporou vedení školy začleňují do svých interních předpisů, praktického fungování i aktivit profesního rozvoje.

Označením „eTwinningová škola“ se uznává a oceňuje zapojení, angažmá a odhodlání nejen jednotlivých účastníků eTwinningu, nýbrž školy jako takové, v jejímž rámci učitelské týmy spolupracují s vedením.

Směřování ke statusu eTwinningové školy lze přirovnat k procesu rozvoje, jehož jednotlivé části lze objektivně zhodnotit. Nejde přitom ani tak o konečný cíl, jako spíše o cestu a postup z jedné úrovně na další.

Základním orientačním vodítkem všech eTwinningových škol je přitom dokument Poslání eTwinningových škol.

Jaké výhody to přináší?

eTwinningové školy:

Zaměstnanci a ředitelé škol, jež označení získaly, zvou organizátoři eTwinningu k účasti na speciálních programech profesního rozvoj, mohou se stát součástí eTwinningové skupiny zaměřené na sdílení příkladů dobré praxe či spolupracovat a účastnit se konkrétních akcí online.

Jak může označení „eTwinningová škola“ získat vaše škola?

Proces k získání označení „eTwinningová škola“ má dvě fáze:

1. fáze

Spočívá v automatickém ověření těchto tří bodů:

Pokud škola tyto podmínky splňuje, obdrží všichni zaregistrovaní eTwinneři na škole e-mail s výzvou k vyplnění autoevaluačního formuláře, který je k dispozici na platformě eTwinning Live.

2. fáze

Žadatelé musí za školu vyplnit autoevaluační dotazník.

Otázky v autoevaluaci jsou zaměřeny na čtyři pilíře eTwinningu:

Jak postupovat

RADY:

POŽADAVKY PRO 2. FÁZI

Před odesláním žádosti musí žadatelé doložit, že splňují všechna níže uvedená kritéria.

Seznam škol oceněných titulem eTwinningová škola pro období 2020-2021 bude zveřejněn koncem března či začátkem dubna 2020.

Vezměte prosím na vědomí, že kritéria, která je nutné pro zisk označení eTwinningová škola splnit, nejsou zcela totožná s kritérii pro období 2019 – 2020.

Zjistit, které školy již označení „eTwinningová škola“ obdržely, můžete zde.

Uděleny certifikáty „eTwinningová škola“ pro období 2018 – 2019

Zde najdete kompletní seznam oceněných škol.

Uděleny certifikáty „eTwinningová škola“ pro období 2019 – 2020

Zde najdete kompletní seznam oceněných škol.

Uděleny certifikáty „eTwinningová škola“ pro období 2020 – 2021

Zde najdete kompletní seznam oceněných škol.