Přínosy

Proč se stát účastníkem eTwinningu?

picture

Možnost spolupráce

Jedním z nejdůležitějších prvků eTwinningu je spolupráce mezi učiteli, žáky, školami, rodiči a místními orgány. V rámci eTwinningu učitelé spolupracují a organizují aktivity pro své žáky. Hrají aktivní roli, vstupují do vzájemné interakce, provádějí průzkum, přijímají rozhodnutí, navzájem se respektují a osvojují si dovednosti 21. století. Na eTwinningových projektech se podílejí všichni členové týmu. Seznamte se s projekty, které získaly cenu, a nechte se jimi inspirovat.

picture

Profesní rozvoj

Zapojte se do našich bezplatných vzdělávacích akcí a online seminářů, které vedou odborníci z různých oblastí! Můžete se také učit od vlastních kolegů a objevovat nové výukové materiály prostřednictvím doporučených eTwinningových akcí, workshopů profesního rozvoje a tematických a výročních konferencí.

Ceny

Vaše práce v rámci eTwinningu je důležitá a zaslouží si sdílení a ocenění na místní, národní i celoevropské úrovni. V tomto oddíle zjistíte, jak eTwinning oceňuje práci učitelů, žáků a škol prostřednictvím národních a evropských známek (certifikátů) kvality, eTwinningových cen, označení „eTwinningová škola“ a eTwinningového portfolia. 
picture

Evropské ceny eTwinningu

Evropské ceny eTwinningu jsou největším uznáním, kterého se učitelům i žákům může za vynikající práci v rámci eTwinningu dostat.