article image

Výuka mediální gramotnosti a boj proti dezinformacím s eTwinningem

„Domnívám se, že v době, jako je tato, kdy digitální technologie nabývají na významu a kdy vedeme diskuse o falešných zprávách na sociálních médiích i jinde, je více než kdy jindy důležité na tomto tématu pracovat.“

Mariya Gabriel, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež

Tématem eTwinningu v roce 2021 jsou mediální gramotnost a dezinformace. eTwinningová kniha chce tedy učitele a žáky všech věkových skupin inspirovat a podpořit tím, že prozkoumá různé aspekty tohoto tématu, ukáže příklady eTwinningových projektů a nabídne materiály a aktivity.

Kapitola 1: Ze širší evropské perspektivy poskytuje tato kapitola informace o tom, proč bylo zvoleno téma mediální gramotnosti, jaký je jeho dopad na vzdělávací komunitu a jakým způsobem bylo prostřednictvím eTwinningu zpracováno.
Kapitola 2:  Někteří přátelé eTwinningu v této kapitole vysvětlují pojem dezinformace, a to současnou i historickou optikou, a zkoumají, jakou sílu mají při vytváření zpráv algoritmy.
Kapitola 3:  V této kapitole se ve spolupráci s iniciativou Better Internet for Kids [Lepší internet pro děti] zabýváme tím, jak mladí lidé pracují s médii, jaké zprávy konzumují a jak analyzují informace.
Kapitola 4: Tato kapitola představuje vynikající eTwinningové projekty v oblasti mediální gramotnosti a dezinformací, jež se zaměřují na všechny věkové skupiny, a to včetně předškolního vzdělávání a péče a odborného vzdělávání a přípravy.
Kapitoly 5 a 6: V těchto kapitolách se uvádí příklady nástrojů a materiálů a aktivit ve třídách zaměřených na rozvoj mediální gramotnosti.

Co je to mediální gramotnost a co jsou to dezinformace? Proč je tato problematika právě teď tak důležitá? Jak aktuální jsou dezinformace? Jak eTwinning přispívá k mediální gramotnosti? Jak mohu obohatit svou pedagogickou praxi v oblasti mediální gramotnosti? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, pak byste si měli stáhnout eTwinningovou knihu Výuka mediální gramotnosti a boj proti dezinformacím s eTwinningem.

Inspirujte se a přispějte ke změně tím, že připravíte mediálně gramotné žáky na (dezi)informační svět!