article image

Monitorovací průzkum eTwinningu v roce 2022

Ať už pracujete v oblasti předškolního vzdělávání a péče, nebo v oblasti počátečního odborného vzdělávání a přípravy, ať už jste do eTwinningu zapojeni od samého počátku, nebo teprve začínáte, zajímá nás váš názor!

Nejprve bychom rádi vysvětlili, na jaké dvě oblasti se aktuální monitorovací průzkum zaměřuje:

Předškolní vzdělávání a péče
Předškolním vzděláváním a péčí se rozumí jakýkoliv regulovaný mechanismus, jehož prostřednictvím je zajišťováno vzdělávání a péče pro děti od jejich narození až do věku povinné školní docházky, který se může v jednotlivých zemích EU lišit. Zahrnuje denní péči v zařízeních a rodinnou péči, zařízení financovaná ze soukromých nebo veřejných zdrojů a předškolní a přípravná zařízení. (Evropská komise, 2018).

Počáteční odborné vzdělávání a příprava (OVP)
Počáteční odborné vzdělávání a příprava obvykle probíhá na úrovni vyššího sekundárního a postsekundárního vzdělávání před vstupem studentů/učňů do pracovního života. Realizuje se buď ve školním prostředí (zejména ve třídách), nebo v prostředí zaměřeném na pracovní činnosti (jako jsou školicí střediska a podniky). Konkrétní podoba se však v jednotlivých zemích liší v závislosti na národních systémech vzdělávání a odborné přípravy a na hospodářských strukturách (Evropská komise, bez data).

Protože bychom se o eTwinningu rádi dozvěděli některé zajímavé věci, například jak dalece jsou aktivity, které nabízí, relevantní z hlediska naplňování vašich potřeb, jak ovlivňuje to, co ve třídě v praxi děláte, a nakolik jsou pro vaši práci relevantní příležitostí k profesnímu rozvoji, jež poskytuje, velmi bychom ocenili, kdybyste si našli čas a zúčastnili se našeho monitorovacího průzkumu eTwinningu.

Pokud jde o zajištění vašeho soukromí, upozorňujeme, že všechny odpovědi jsou důvěrné a slouží pouze k interní analýze. Po vyplnění dotazníku máte možnost zúčastnit se slosování o drobné eTwinningové ceny. Výherci budou vylosováni po ukončení sběru dotazníků v rámci průzkumu. Pokud se chcete zúčastnit slosování, vyplňte příslušné místo na poslední straně dotazníku a uveďte svou e-mailovou adresu.

Tento průzkum se skládá z uzavřených otázek a otázek s výběrem z několika odpovědí. Jeho vyplnění vám zabere přibližně 20 minut. Jsme přesvědčeni, že se vám vyplatí tento čas vynaložit: dotazník byl totiž navržen tak, aby zároveň posloužil jako užitečný nástroj, který vám pomůže zamyslet se nad tím, co v praxi děláte.

O výsledcích tohoto průzkumu následně budete informováni.

Moc vám předem děkujeme za účast, která je pro nás velmi cenná!

Průzkumu se můžete zúčastnit zde. Bude probíhat do 15. 12. 2021.