article image

Již brzy bude k dispozici vzdělávací platforma European School Education Platform!

V roce 2022 se platformy Evropské komise School Education Gateway a eTwinning sloučí do European School Education Platform [Evropské platformy pro školní vzdělávání]. Na vašem oblíbeném obsahu se nic nezmění, zvětší se ovšem jeho rozsah, který bude nově k dispozici na jednom moderním a dobře přístupném místě

V roce 2021 se intenzivně plánuje a probíhají rozsáhlé přípravy sjednocení stávajících platforem, z čehož budou těžit všechny zainteresované strany v oblasti evropského vzdělávání.

Připravovaná integrovaná platforma nabídne veškerý obsah a služby pod jednou střechou, a vy tak konečně budete mít jasno v tom, kde jste na internetu „doma“. Jejím cílem je poskytnout uživatelům jedinečný a personalizovaný zážitek a zároveň napomoci tomu, aby se více vnímali jako komunita a intenzivněji spolu spolupracovali. Nová platforma chce nadto přispět i k profesnímu rozvoji těch, kdo se vzděláváním a odbornou přípravou v Evropě i mimo ni prakticky zabývají.

Skutečnost, že se připravuje nová platforma, v úvodním projevu na výroční eTwinningové konferenci poprvé zmínila Themis Christophidou, generální ředitelka pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu.

Základem nové platformy je program Erasmus+ Evropské komise a jeho tři zásady: vybudovat ekologičtější, inkluzivnější a digitálnější vzdělávání pro Evropu. Platforma bude rovněž podporovat cíle Evropského prostoru vzdělávání, zejména akčního plánu digitálního vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí.  

Sledujte kanály School Education Gateway a eTwinningu, které budou k blížícímu se spuštění nové platformy přinášet aktuální informace.