eTwinning je společenství evropských škol.

eTwinning je platforma, jejímž prostřednictvím mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci ad.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (IKT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší.

eTwinning propaguje spolupráci evropských škol prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (IKT). Školám přitom poskytuje podporu, nástroje a služby. Pedagogům nabízí také zdarma příležitosti k průběžnému profesnímu rozvoji.

eTwinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

Centrální podpůrné středisko provozuje organizace European Schoolnet, mezinárodní sdružení 34 ministerstev školství, které se zabývá vzděláváním nejen ve spojitosti s moderními technologiemi. Na úrovni jednotlivých států eTwinning zaštiťuje 38 národních podpůrných organizací.

eTwinningový portál

eTwinningový portál je vstupní branou do světa eTwinningu. Stránky eTwinning.net jsou překládány do 28 jazyků. Najdete zde aktuality z eTwinningových zemí, informace o možnostech profesního rozvoje nebo formách uznání a příklady úspěšných projektů.

Po vstupu do eTwinningu získají učitelé přístup

na platformu eTwinning Live

eTwinningovou komunitu zde zažijí v celé její šíři. Mohou vyhledávat další zaregistrované eTwinnery a školy, spojit se s nimi a sledovat jejich aktivity. Mají přístup ke všem internetových i prezenčním programům pořádaným jinými eTwinnery a mohou založit i vlastní.

Prostřednictvím eTwinning Live mohou učitelé zakládat vlastní projekty, v jejichž rámci mohou realizovat aktivity zaměřené na různá témata a kompetence, kterých se se svými žáky zúčastní minimálně dva učitelé.

Učitelé mohou vyhledávat online programy zaměřené na profesní rozvoj, které eTwinning nabízí pro zájemce z celé Evropy. Vzdělávací programy jsou krátké, intenzivní a zajímavé kurzy, jejichž smyslem je uvést učitele do tématu, podnítit nápady a pomoci jim rozvíjet dovednosti. Obvykle trvají 4–6 hodin. Online semináře jsou hodinové online video programy probíhající naživo – učitelé během nich mají možnost učit se, vyjadřovat a diskutovat na řadu témat.

Učitelé také mohou vstoupit do eTwinningových skupin. Jde o virtuální místa, kde semohou setkávat a debatovat o konkrétních předmětech, tématech či oblastech svého zájmu. Existuje 14 podporovaných skupin koordinovaných CSS a moderovaných zkušenými eTwinninery:

 1. Coding at schools
 2. English as a Second Language
 3. Entrepreneurship in education
 4. Bringing eSafety into eTwinning projects
 5. French as a Second Language
 6. STEM
 7. Sustainable Schools Network
 8. Game-based classroom
 9. Inclusive Education
 10. Creative Classroom
 11. Virgilio - Your eTwinning Guide
 12. Gender - Know How to Stop Stereotypes
 13. Integrating Migrant Students at School
 14. School Leadership

Aplikace eTwinning Live

eTwinningová mobilní aplikace umožňuje uživatelům přístup k upozorněním a zprávám na eTwinning Live z mobilních zařízení. Díky vyskakujícím upozorněním mají eTwinneři přehled o tom, co se na platformě eTwinning Live děje, a mohou provádět základní úkony, jako např. zasílat žádosti o navázání kontaktu nebo je přijímat. 

Aplikaci si můžete stáhnou na stránkách Apple App Store nebo Google Play Store a používat ji na chytrých telefonech i tabletech. Neotálejte a staňte se členy eTwinningové mobilní komunity ještě dnes!

TwinSpace

Místem, kde se skutečně odehrává kouzlo eTwinningu, je prostředí TwinSpace. Jde o bezpečnou platformu, která se zobrazuje pouze učitelům zapojeným do projektu. Do TwinSpace lze přizvat i žáky, aby se zde setkávali a spolupracovali s vrstevníky z partnerských škol.

School Education Gateway

Učitelé jsou zváni k návštěvě portálu School Education Gateway, evropské online platformy pro školní vzdělávání, která je prezentována ve 23 evropských jazycích. Je jednotným vstupním místem pro učitele, ředitele škol, tvůrce politik, experty a další odborníky ze sféry školního vzdělávání. Zaregistrujte se ještě dnes a zajistěte si aktuální informace o evropské politice a akcích pro školy.