• Uopćeno

 • Zainteresiran/a sam za eTwinning – kako da počnem?

  Pro šta trebate da uradite je da se registrujete eTwinning platformi i da kreirate svoj profil. Tako ćete biti u mogućnosti da učestvujete u grupama, u projektima i da pristupote eTwinning treninzima i edukacijama za profesionalni razvoj. Pogledajte eTwinning materijale za samoučenje kao savjete i uputstva za pokretanje aktivnosti. 

 • Kako mogu učestvovati u eTwinning projektu?

  eTwinning projekt mogu provoditi dva ili više nastavnika, timovi ili nastavnici predmetnih oblasti, bibliotekari, direktori i učenici iz škola širom Evrope.

  Možete obrađivati bilo koju temu sa svojim projektnim partnerom. Projekti trebaju imati dobar omjer upotrebe ICT-a i aktivnosti u razredu i idealno bi se trebali uklapati u aktuelni nastavni plan i program škola koje učestvuju u projektu.

  Na projektu trebaju sarađivati barem dvije škole. Napominjemo – na projektima trebaju sarađivati škole iz barem dvije države kako bi se projekt mogao takmičiti za Evropsku oznaku kvaliteta i eTwinning nagradu.

 • Kako da registrujem svoj projekt? Kako pronaći partnere za svoj projekt?

  Za pomoć kako početi pripreme i postavljanje projekata, idite na eTwinning materijale za samoučenje.

 • Gdje mogu saznati više o eTwinning priznanima i nagradama?

  Molimo posjetite stranicu Priznanja. 

 • Koje države učestvuju u eTwinning-u?

  U eTwinning-u učestvuju države članice EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Republika Češka, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Velika Britanija. Prekomorski teritoriji i države također mogu da učestvuju. Pravo učešća imaju Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Srbija i Turska.

  eTwinning Plus uključuje osam zemalja evropskog susjedstva – Armeniju, Azerbejdžan, Gruziju, Moldaviju i Ukrajinu, koje su dio Istočnog partnerstva te Tunis, Jordan i Liban koji su dio Euro-Mediteranskog partnerstva (EUROMED).

 • Formalnosti

 • Zaboravio sam lozinku. Šta trebam da učinim?

  Kliknite na „Zaboravili ste lozinku?“ u kućici za prijavu na početnoj stranici Portala. Unesite email adresu koju ste koristili za prijavu i kliknite na „pošalji“. Dobit ćete podatke za prijavljivanje i novu lozinku.

 • Jedan od mojih učenika je zaboravio lozinku za TwinSpace. Kako mogu doći do njegove lozinke?

  Ako ste koristili učenikovu adresu prilikom poziva na stranicu, unesite adresu u kućicu: „Zaboravili ste lozinku?“ i dobit ćete novu lozinku. Ako ste koristili nepostojeću email adresu kad ste ga pozivali, morat ćete ga ponovno pozvati na TwinSpace.

  SAVJET: Kada pozivate učenike na TwinSpace, sačuvajte u posebnim datotekama korisnička imena i lozinke učenika.

 • Pokušao sam promijeniti podatke o kontakt osobi na našem Profilu. Sada se ni stari ni novi kontakt ne mogu koristiti. Šta da uradim?

  Možete doći do svojih podataka za prijavljivanje ako kliknete na „Zaboravio sam lozinku“ u kućici za prijavljivanje. Slijedite isti postupak kao i pri zaboravljenoj lozinci.

 • Ne radim više u svojoj školi. Kako da uklonim svoje ime sa Portala?

  Ako više ne radite u školi, možete se izbrisati sa liste tako što se prijavite na eTwinning Live, kliknete na sliku profila, ➜ uredite moj račun ➜ privatnost i sigurnost ➜ deaktivirajte profil.

 • Promijenio sam školu i želim da prebacim svoj profil u novu školu.

  Ako ste promijenili školu, prvo možete deaktivirati vašu školu, preko vašeg profila, i onda napravite novu konekciju sa novom školom putem eTwinning Live-a klika na “Dodajte novu školu”.

 • Koji su preporučeni sistemski zahtjevi za eTwinning platformu?

  Operativni systemi:

  Windows (Windows 7 ili noviji)
  Mac OS X
  Linux

  Pretraživači:

  Microsoft Edge 38 ili noviji (Windows platforma)
  Microsoft Internet Explorer 10 ili noviji (Windows platforma)
  Mozilla Firefox 40 ili noviji (sve platforme)
  Opera 27 ili noviji (sve platforme)
  Google Chrome 40 ili noviji (sve platforme)


  Postavke pretraživača (minimum):

  Javascript omogućen
  Cookies omogućen


  Potrebno instalirati:

  Najnoviji Adobe Flash Player

  Drugi zahtjevi:

  Microsoft Proxy Server, kasnije poznat kao Microsoft ISA Server i Microsoft TMG Server nepravilno upravlja sesijama varijabli koje mogu rezultirati miješanjem korisničkih sesija. Rad ovog proizvoda je prekinut 2012. godine. Koristeći ovaj softver korisnici mogu iskusiti problem u održavanju sesija.


  Ukoliko imate nedoumica u vezi sa postavkama vašeg kompjutera i kako ih promijeniti možete se obratiti lokalnom ili školskom administratoru.

 • Šta nam pruža eTwinning aplikacija?

  eTwinning mobilna aplikacija, lansirana u oktobru 2017. godine i dostupna je svim eTwinning korisnicima. Fokusirat će se na obavijesti i akcije u vezi sa eTwinning Live-om. Naročito na:

  - Korisnička polja i poruke
  - Projekt, grupu i pozivnice kontakata
  - Događaje

  Korisnici se mogu služiti aplikacijom za izvođenje nekih osnovnih akcija kao što su odgovaranje na poruke ili prihvatanje zahtjeva prijatelja, pozivi za projekte ili grupe.
  eTwinning App je besprijekorno povezana sa mobilnom verzijom eTwinning Live-a i dostupna je na svim eTwinning jezicima.

  Aplikacija se može koristiti na mobilnim i tablet uređajima. Može se preuzeti sa App ili Google Play prodavnica. Molimo zapamtite, da biste koristitli aplikaciju u punom kapacitetu preporučuje se da vaš uređaj ima verziju operativnog Sistema koji je:

  - Android 4.4.0 ili noviji
  - iOS 10.3 ili noviji