eTwinning - Politika privatnosti

Generalni direktorat za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Evropske komisije ("DG EAC"), Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu ("EACEA") kao i Državne organizacije za podršku (NSO) su posvećene čuvanju Vaše privatnosti.


Lični podaci prikupljeni putem eTwinning.net-a obrađuju se na državnom nivou, gdje su NSO, kontrolori, ili na nivou Evropske unije (EU), gdje je EACEA kontrolor. 

Svi lični podaci obrađuju se u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka

 • Na nivou EU trenutno se primjenjuje Uredba (EU) br. 2018/1725 (1) o zaštiti ličnih podataka od strane institucija i tijela Unije.
 • Na državnom nivou, za članice Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEA), primjenjuje se Opća uredba o zaštiti podataka ('GDPR') (2). Sve operacije obrade podataka pod kontrolom Državne organizacije za podršku poštuju njene odredbe.
 • Za zemlje koje nisu članice EU ili EEA, lični podaci se obrađuju u skladu sa važećim državnom zakonodavstvom, osim ako se obrađuju lični podaci osoba iz država članica EU ili EEA. U ovom slučaju, primjenjuje se GDPR.

Sljedeća Izjava o privatnosti opisuje politike po kojima DG EAC, EACEA i NSO prikupljaju, upravljaju i koriste lične podatke dotičnih osoba u eTwinning-u.

Cijenimo Vaše povjerenje i želimo da budemo sigurni da razumijete naše politike i prakse u vezi sa zaštitom Vaših podataka u okviru eTwinning projekta.

EUN partnerstvo AISBL (u daljem tekstu: European Schoolnet) vodi Centralnu službu za podršku eTwinninga (CSS) kao izvođač EACEA i, kao dio svojih zadataka, implementira eTwinning platformu koja je podložna politici privatnosti navedenoj u nastavku. Dodatno tome, Tremend softver konsalting SRL, prema ugovoru sa EACEA, pruža digitalne usluge potrebne za upravljanje i uređivanje eTwinning.net.

Generalni direktorat za informatiku Evropske komisije (DG DIGIT) obezbjeđuje IT hosting usluge za eTwinning platformu kroz Amazon veb servise.

1. Ko je odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka (kontrolor podataka)? 

Na nivou EU - eTwinning.net

Kada se podaci obrađuju na nivou EU, kontrolor podataka je Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu.

Osoba određena i zadužena za operacije obrade je:

Šef jedinice A6 EACEA

Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu

Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brisel

Email: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Na državnom nivou – državni eTwinning portali

Kada se podaci obrađuju na državnom nivou (na primjer za organizovanje aktivnosti na nivou države, vidi dolje), kontrolori podataka su specifične organizacije podrške (Državne organizacije za podršku).

Kontakti osoba koje su zadužene za operacije obrade u organizacija za podršku mogu se naći na ovim stranicama: NSO

2. Koji se lični podaci obrađuju i kako?

Na nivou EU – eTwinning.net

Sljedeći lični podaci obrađuju se u kontekstu eTwinning-a. Ova lista je iscrpna.

a) Obavezni podaci

Podaci o registrovanom korisniku: ime i prezime adrese elektronske pošte, uloga u školi (ako je nastavnik, predmeti koji podučavaju), jezik komunikacije, uzrast učenika, opis korisnika

Podaci o školi: informacije koje se odnose na školu, kao što su službeno ime škole, adresa, grad, adresa elektronske pošte, regija i država.

Podaci direktora škole: ime, prezime, profesionalna adresa elektronske pošte.

b) Opcioni podaci (ovi podaci se mogu dati samo u slučaju da ste dalje uključeni u eTwinning aktivnosti):

Podaci o registrovanom korisniku: lista kontakata u okviru eTwinning Live-a, lista projekata, fotografije registrovanih korisnika, fotografije i druge informacije u vezi sa upotrebom platforme.

Ostali podaci: oni koji se registruju također mogu učestvovati u TwinSpace-ovima projekata, eTwinning grupama i onlajn događajima. U ovim slučajevima, podnosioci registracije mogu dostaviti informacije u svrhu učešća u takvim inicijativama. Pristup takvim platformama je ograničen samo na njihove registrovanei validirane članove (eTwinere). Oni također mogu da dostave i druge informacije u kontekstu korištenja ograničenog prostora platforme, kao i objavljivanje poruka i drugih materijala u forumima, blogovima i drugim dijelovima ograničenog prostora platforme.

Na državnom nivou - državni eTwinning portali

Sljedeći lični podaci obrađuju se u kontekstu eTwinning-a.

a) Obavezni podaci - koje dostavlja EACEA svim NSO putem eTwinning.net

Podaci o onome ko se registruje: korisničko ime, adrese elektronske pošte, ime, prezime, uloga u školi (ako je nastavnik, predmeti koji se podučavaju), jezik (i) komunikacije, uzrast učenika, opis korisnika.

Podaci o školi: pripadnost školi (službeni naziv škole, adresa, grad, adresa elektronske pošte, regija i država).

Podaci direktora škole: ime, prezime, profesionalna adresa elektronske pošte.

b) Tehničke informacije: Podatke dobijaju sami korisnici slanjem onlajn obrazaca u različitim oblastima platforme eTwinning.net i dostupni su različitim državnim organizacijama.

c) Specifični podaci za inicijative na licu mjesta: Učesnici mogu učestvovati u aktivnostima stručnog usavršavanja na licu mjesta. U tom slučaju mogu se tražiti dodatne informacije (na primjer, za organizovanje putovanja) u svrhu učestvovanja u takvim inicijativama.

3. Za koju svrhu obrađujemo Vaše podatke? 

Na nivou EU – eTwinning.net

Obrada podataka je potrebna za:

 • pružanje informacija o aktivnostima podnosilaca registracije unutar i izvan eTwinning-a kako bi se uspostavile i održale aktivnosti onlajn zajednice;
 • omogućavanje registrovanim korisnicima da pronađu partnere i da uspostave projekte;
 • pružanje informacija o svojim eTwinning projektima;
 • generalno dozvoljavanje eTwinning registrovanim korisnicima da komuniciraju i sarađuju u duhu uzajamnog povjerenja i poštovanja; i,
 • omogućavanje i olakšavanje aktivnosti praćenja i istraživanja.

Kada se korisnici registruju u eTwinningu, mogu se također prijaviti za eTwinning biltene.

Podatke registrovanih korisnika potvrđuje na državnom nivou odgovarajući NSO.

Obrađene statistike se redovno prikupljaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na, broj korisnika u određenom periodu, željene predmete ili zemlje koje su izabrali nastavnici, korištenje računa.

Na državnom nivou – državni eTwinning portali

Državne eTwinning organizacije za podršku koriste informacije koje su dostavljene na eTwinning.net na sljedeći način:

 • provjeravanjem ličnih podataka koje je korisnik dostavio
 • promovišući eTwinning aktivnosti na državnom nivou
 • diseminacija državnih eTwinning biltena i obavijesti,
 • saopštenja za štampu,
 • registracija za kurseve i događaje,
 • učestvovanje u različitim anketama i istraživanjima

Korisnici također mogu izabrati da se direktno obrate Državnoj organizaciji za podršku kako bi bili informisani o eTwinning aktivnostima. Ako korisnici odluče da se direktno obrate Državnoj organizaciji za podršku, lični podaci će se koristiti isključivo u svrhu odgovora na poruke ili upravljanje registracijama.

4. Na koju pravnu osnovu se bazira naš način obrade Vaših ličnih podataka?

Na nivou EU

Obrada podataka je neophodna za izvršenje zadatka koji se obavljaju u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlaštenja koje su dodijeljene instituciji ili organu Unije (koje utvrdi EU) (član 5 (1) (a) Uredbe 2018 / 1725);

 • Uredba (EU) 2021/817 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. maja 2021. godine o uspostavljanju Erasmus+: programa Evropske unije za obrazovanje i obuku, mlade i sport i ukidanje Uredbe (EU) No 1288/2013 (OJ L 189, 28.5.2021, p. 1–33),
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/173 od 12. februara 2021. godine o osnivanju Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu.
 • Ugovor o uslugama 2020-0082 između Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu i Tremend softver konsalting SRL.
 • Ugovor o uslugama 2020-0114 2017-3597, 2017-3598 i 2017-3599 između Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturni program i EUN partnerstvo AISBL.

Obrada podataka koja nije obuhvaćena gore navedenim pravnim osnovama zasniva se na pristanku onih koji su subjekti podataka (član 5 (1) (d) Uredbe (EU) 2018/1725).

Na državnom nivou

 • Potpisan sporazum o grantu između EACEA i NSO (Poziv za podnošenje prijedloga i Plan aktivnosti EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 i EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA).
 • Kontaktirajte nadležni NSO za informacije o zakonodavstvu koje se primjenjuje u svakoj od zemalja.

5. Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke?

Na nivou EU i na državnom nivou

Podaci koji se odnose na statistiku i istraživačke svrhe čuvaju se tokom čitavog trajanja eTwinning-a u zbirnom, anonimnom formatu.

Podaci koji se odnose na profil korisnika čuvaju se najviše tri godine nakon posljednje prijave korisnika. Nakon jedne godine od posljednje prijave, korisnički profil će automatski biti postavljen na neaktivan, tj. više neće biti vidljiv drugim korisnicima ili vanjskom svijetu. Korisnik može ponovo aktivirati svoj profil ponovnim prijavljivanjem. Podsjetnik se šalje nakon dvije dodatne godine i korisnik se obavještava da će, 3 godine nakon posljednje prijave, njegov/njegov profil biti trajno deaktiviran. Svi lični podaci tada postaju anonimni.

Da biste deaktivirali ili izbrisali račun, kontaktirajte Centralnu službu za podršku (vidi tačku 6 ispod) na: delete@etwinning.net

U slučaju da korisnici zatraže deaktivaciju svog profila ili ako je profil automatski deaktiviran, profil neće biti vidljiv drugim korisnicima. Podaci će se čuvati samo u anonimnom obliku koji ne omogućava ličnu identifikaciju. Ako korisnici sa deaktiviranim profilom žele nastaviti koristiti platformu, morat će se ponovo registrovati. Podaci ostaju isključivo u svrhu istraživanja i praćenja koji su na raspolaganju EACEA-i, Evropskoj komisiji, državnim ili regionalnim školskim vlastima, organima nadležnim za implementaciju eTwinning-a (Centralne službe za podršku i Državne organizacije za podršku) i drugim trećim stranama (vidi tačku 6) prema ovlaštenju kontrolora podataka u zbirnom formatu.

6. Ko ima pristup Vašim ličnim podacima i kome se otkriva?

Na nivou EU – eTwinning.net

Za gore navedene svrhe pristup podacima strogo je ograničen na:

 • eTwinning valiirani korisnici (nakon prijave) koji mogu vidjeti sljedeće podatke drugih korisnika: puni skup podataka osim adrese elekronske pošte korisnika i podataka voditelja škole.
 • EACEA, Evropska komisija: puni skup podataka.
 • Ovlašteno osoblje organizacije ugovorene od strane EACEA za implementaciju eTwinning-a, tj. Centralne službe za podršku (European Schoolnet): i digitalni servisni provajder (Tremend softver konsalting SRL) potpuni skup podataka.
 • NSO: ima pristup podacima o registrovanom korisniku koji su postavljeni na eTwinning.net s ciljem validiranja/upravljanja njihovom registracijom i određenim aktivnostima (NSO ima pristup samo podacima korisnika njihove pripadajuće zemlje).

Prijenos ličnih podataka u treće zemlje: određeni NSO imaju sjedište izvan Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora u sljedećim trećim zemljama: Albanija, Alžir, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Jordan, Libanon, Moldavija, Tunis, Ukrajina, Turska, Srbija, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija. Napominjemo da za te zemlje EU nije donio odluku o adekvatnosti u skladu s članom 47. Uredbe (EU) 2018/1725, čime potvrđuje da će vaši lični podaci nakon prijenosa imati adekvatan nivo zaštite u trećoj zemlji odredišta. Zato će nivo zaštite vaših ličnih podataka ovisiti o zakonu ili praksi te treće zemlje i, kao rezultat toga, vaša prava u pogledu zaštite podataka možda neće biti jednaka onima u zemlji EU/EGP ili zemlji s odlukom o adekvatnosti. Međutim, NSO je vezan klauzulama o zaštiti podataka, posebno s tehničkim i organizacijskim sigurnosnim obavezama, prema ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Agencijom. Korisnici mogu zatražiti kopiju ovih klauzula kontaktiranjem voditelja obrade. Centralna služba za podršku obavezuje se klauzulama o zaštiti podataka temeljem ugovora o pružanju usluga potpisanog s Agencijom.

Međutim, prijenos ličnih podataka u treću zemlju odvija se na osnovu zaštitnih mjera iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanih između Agencije i Državnih organizacija za podršku. Korisnici mogu zatražiti kopiju ovih zaštitnih mjera tako što će kontaktirati voditelja obrade kao što je navedeno u nastavku..

Neki podaci koje su dostavili korisnici će biti prikazani, samo nakon što ste dali svoj izričiti pristanak, na javnoj površini eTwinning portala (eTwinning.net), što znači da su ti podaci slobodno dostupni na internetu. U tom slučaju korisnik ima pravo da obriše svoje podatke. Podaci koji postaju javni su sljedeći:

Podaci registrovanog korisnika: ime, prezime, pripadajuća škola. U slučaju ambasadora eTwinning-a, prikazat će se i slika korisnika.

Podaci o školi: službeni naziv škole, grad, regija, država.

Podaci o projektu: ime, opis, jezici, uzrast učenika, podaci o partneru, datum registracije i završni podaci (ako su dostupni).

Ostali podaci koje korisnici dostavljaju na eTwinning platformi (npr. poruke na forumima, onlajn diskusijama i teme, datoteke i foografije) vidljivi su samo drugim registrovanim korisnicima koji se odnose na područje portala na koji su postavljeni (npr. eTwinning grupe, laboratorija za učenje, TwinSpace).

Prenos određenih podataka ostalim trećim stranama (npr. istraživačkim centrima i univerzitetima) može biti dozvoljen pod posebnim ovlaštenjem kontrolora podataka, ali će se podaci prenijeti na anoniman način.

Lični podaci se nikad ne mogu koristiti u svrhu marketinga.

Na državnom nivou – državni eTwinning portali

Za svrhe navedene u tački 3, pristup podacima je strogo ograničen na:

 • Državne organizacije za podršku, državne ili regionalne školske vlasti su zadužene za implementaciju eTwinning-a na državnom nivou i održavanje kontakta sa korisnicima svojih zemalja. Svaka organizacija za podršku može pristupiti ličnim podacima korisnika svoje zemlje.

Kompletna i ažurirana lista tih zemalja, kao i svih NSO, dostupna je na ovoj stranici: NSO

7. Kako štitimo Vaše lične podatke?

Na EU i državnom nivou – eTwinning.net

Prikupljeni lični podaci i sve povezane informacije čuvaju se na zaštićenim serverima Evropske komisije kojom upravlja DG DIGIT i visoko je osigurana. Samo ovlašteno osoblje ima pristup mediju za pohranu na serveru.

DG DIGIT usvaja sigurnost IT usluge hostinga u skladu s politikom i okvirom informacijske sigurnosti Komisije i DIGIT-ovim komplementarnim okvirom politike informacijske sigurnosti. Vidi također Odluku Komisije C(2006)3602 od 16. avgusta 2006. godine o "Sigurnosti informacijskih sistema koje koristi Evropska komisija" i "Provedbenim pravilima od 16.8.2006. godine o sigurnosti informacijskih sistema koje koristi Evropska komisija"

Ugovorna klauzula o zaštiti podataka uključena je u ugovor sa pružiocima usluga European Schoolnet i Tremend softver konsalting, kako bi se osiguralo da se Vaši podaci obrađuju u skladu sa važećim zakonodavstvom.

NSO koji žele da obrađuju podatke za aktivnosti na državnom nivou pristupaju informacijama koje se čuvaju na centralnom nivou.

8. Koja su Vaša prava u vezi sa Vašim ličnim podacima i kako ih možete koristiti?

Imate pravo na:

 • zahtjev za pristup ličnim podacima koje imamo o Vama;
 • traženje ispravke Vaših ličnih podataka ili ih sami ispravite u svom profilu;
 • zahtjev, pod određenim uslovima, za brisanje Vaših ličnih podataka;
 • zahtjev, pod određenim uslovima, za ograničenje obrade Vaših ličnih podataka;
 • da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka na osnovu Vaših konkretnih situacija;
 • zahtjev da se Vaši podaci prenesu drugoj organizaciji u uobičajenom mašinski čitljivom standardnom formatu (prenosivost podataka);
 • da u svakom trenutku povučete svoj pristanak.

Imate pravo da uložite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka zbog razloga u vezi sa Vašim konkretnim situacijama prema odredbama člana 23 Uredbe (EU) 2018/1725.

Također imate pravo da ne budete predmet automatskih odluka (koje se donose isključivo mašinama) koje utiču na Vas, kako je definisano zakonom.

Na nivou EU – eTwinning.net

Da biste ostvarili svoja prava na evropskom nivou, u većini slučajeva (pristup, ispravljanje, traženje ograničenja, predmet obrade Vaših podataka) možete kontaktirati evropskog kontrolora podataka (EACEA), vidi tačku 1.

Ako želite da izbrišete Vaše podatke iz eTwinning-a, možete se obratiti Centralnoj službi za podršku na: helpdesk@etwinning.net.

Na državnom nivou – državni eTwinning portali

Za sva pitanja o Vašim pravima i ostvarivanju Vaših prava u vezi sa obradom ličnih podataka od strane Organizacije za podršku na državnom nivou (preko njihovih državnih eTwinning platformi i/ili biltena i obavještenja) možete kontaktirati kontrolore podataka svake zemlje (pogledajte listu kontakata u tački 1).

9. Vaše pravo da se obratite u slučaju konflikta u vezi sa bilo kojim pitanjem ličnih podataka

Na nivou EU – eTwinning.net

U slučaju konflikta u vezi sa zaštitom ličnih podataka možete se obratiti kontrolorima na gore navedenoj adresi i funkcionalnom poštanskom sandučiću.

Također možete kontaktirati službu za zaštitu podataka EACEA na sljedeću adresu elektronske pošte: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Možete uložiti žalbu Evropskom nadzorniku za zaštitu podataka u bilo kom trenutku: veb stranica http://www.edps.europa.eu.

Na državnom nivou – državni eTwinning portali

U slučaju konflikta o bilo kom pitanju zaštite ličnih podataka, možete se obratiti odgovornim državnim kontrolorima (pogledajte listu kontakata u tački 1).

Ako smatrate da su Vaša prava na zaštitu podataka povrijeđena, možete se obratiti organima za zaštitu podataka u zemlji u kojoj se nalazite ili na kojima se zasniva Državna organizacija za podršku.


 1. Uredba (EU) 2018/1725 Evropskog parlamenta i Vijeća Evrope od 23. oktobra 2018. o zaštiti osoba sa osvrtom na korištenje ličnih podataka od strane institucija Unije, njenih tijela, kancelarija i agencija i slobodnom kretanju podataka i Uredbe za žalbe (EC) No 45/2001 i odluke No 1247/2002/ EC tekst sa EEA (OJ L 295, 21.11.2018, p. 39)
 2. Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća Evrope od 27. aprila 2016. o zaštiti osoba sa osvrtom na korištenje ličnih podataka i njehovu slobodnu razmjenu i Uredbe o žalbi 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) 
 • NSS
 • Online course
 • Online reputation
 • Online seminar
 • Online seminar
 • Online training/meeting
 • Partner Finding
 • Partner Finding Fairs
 • PDW
 • Pedagogical Adviser
 • Pedagogics
 • Personal development
 • Philosophy
 • Physical Education
 • Physics
 • Politics
 • Pre-primary education
 • Primary Education
 • Professional Development
 • Professional development
 • Project
 • Project Diary
 • Projects