article image

Ponovno pokretanje aktivnosti Oznaka eTwinning škola

Vrijeme je da se pripremite za ponovno pokretanje Oznake eTwinning škole!

Škole koje su dobile Oznaku eTwinning škola postoje od 2018. godine. Nakon nekoliko godina praćenja, eTwinning Centralna služba za podršku, u saradnji sa Državnim organizacijama za podršku, odlučila je da reformiše proces prijave i uslove za dobijanje Oznake.

Prijave će biti otvorene na jesen 2022. godine, a škole koje ispunjavaju uslove za prijavu moraće da ispune sljedeće preduslove:

  • škola je registrovana u eTwinning-u više od dvije godine (datum presjeka: 1. 9. 2020. godine ili ranije),

  • u školi rade najmanje tri eTwinning nastavnika koji su uključeni u projekte, stručno usavršavanje ili druge eTwinning aktivnosti od 1. 9. 2020. godine.

  • škola je bila uključena u najmanje jedan evropski eTwinning projekt koji je dobio Državnu oznaku kvaliteta od 1.7.2020. godine.

Nova procedura prijave će naglasiti principe Misije eTwinning škola i zahtijevat će od nastavnika da dokažu kako škola primjenjuje ili će primjenjivati ​​u praksi osnovne vrijednosti navedene u Misiji:

Želimo motivasati i podstaknuti sve eTwinnere koji su zainteresovani da se prijave ili ponovo prijave za Oznaku eTwinning škola da se upoznaju sa misijom eTwinning škola.

eTwinning Centralna služba za podršku poziva sve zainteresovane eTwinnere da iskoriste i dalje prošire aktivnosti koje su u skladu sa principima Misije i pripreme se za prijavu: eTwinning vas treba!