article image

Oznaka eTwinning škola – prepoznavanje eTwinning škole

S ciljem prepoznavanja eTwinning aktivnosti koje su urađene na nivou škole od sada je dostupna nova oznaka za prijavljivanje – Oznaka eTwinning škola.

Koncept priznavanja urađenih aktivnosti na eTwinning-u je postojao još od početka dodjeljivanja Oznaka kvaliteta za nastavnike i njihove projekte, na državnom i evropskom nivou, ali oznake kvaliteta se dodjeljuju pojedinačno nastavnicima u projektima. S ciljem priznavanja urađenog rada na nivou škole od sada je za prijavljivanje dostupna nova oznaka – Oznaka eTwinning škola.

Princip koji se nalazi iza novih oznaka je taj da eTwinning želi priznati i pohvaliti uključenost, predanost, posvećenost ne samo eTwinnera koji su angažovani, već i tim nastavnika i upravu škole.

Koncept postizanja statusa eTwinning škole predstavlja razvojno putovanje sa komponentama koje se mogu objektivno ocijeniti. To nije takmičenje, već prepoznavanje napretka sa jednog nivoa na sljedeći.

Zašto se prijaviti i dobiti oznaku eTwinning škola?

Nagrađene škole će:

 • Imati visoku vidljivost na evropskom nivou
 • Formirati evropsku mrežu vodećih eTwinning škola da bi inspirisali dalji razvoj eTwinning-a
 • Biti prepoznati kao lideri u poljima:
  • Digitalne prakse
  • Prakse eSigurnosti
  • Inovativnog i kreativnog pedagoškog pristupa
  • Promocije kontinuiranog profesionalnog razvoja osoblja
  • Promocije prakse saradničkog učenja sa osobljem i učenicima
 • Biti u mogućnosti prikazati svoju oznaku eTwinning škole u promotivnim i informativnim materijalima.

Nagrađeno školsko osoblje i direktor će biti pozvani da učestvovuju u programima usmjerenog profesionalnog razvoja.

Kriteriji

Proces dobijanja oznake eTwinning škola ima dvije faze.

Prva faza je automatska provjera sljedeće tri stavke:

 • Škola je registrovana na eTwinning portalu duže od dvije godine!
 • Najmanje dva nastavnika u školi su aktivna na eTwinning portalu u momentu slanja prijave za oznaku!
 • U školi je realizovan evropski eTwinning projekt koji je dobio Državnu oznaku kvaliteta (NQL - u toku dvije godine do momenta prijave za oznaku)

Ako škola ispunjava sve ove zahtjeve svi registrovani eTwinner-i u školi će primiti poziv putem elektronske pošte, da popune obrazac za samoocjenjivanje koji će biti dostupan na eTwinning Live.

Druga faza uključuje završetak prijave – može uraditi bilo koji eTwinner u školi – koji je dobio obrazac za samoocjenjivanje, pokrivajući sljedećih šest kriterija:

 • Kriterij A. Škola mora pokazati aktivnosti koji potvrđuju savjesnost nastavnika/učenika u odgovornoj upotrebi interneta.
 • Kriterij B. Škola mora pokazati da postoji aktivna saradnja u grupi od tri i više nastavnika u eTwinning aktivnostima
 • Kriterij C. Škola mora pokazati da su najmanje dvije grupe učenika u školi uključene u eTwinning projekte
 • Kriterij D. Škola mora pokazati da su dva aktivna eTwinning nastavnika iz škole učestvovala u jednom ili više eTwinning obrazovnih događaja i njihov doprinos strateškom razvoju škole
 • Kriterij E. Škola mora javno pokazati svoju uključenost u eTwinning, op.a. postavljanjem eTwinning loga i/ili opisa njihovih eTwinning aktivnosti na školskoj webstranici ili dokaz o istom na školskoj publikaciji/politici, dokumentu ili brošuri.
 • Kriterij F. Škola mora pokazati da su se eTwinning promotivne aktivnosti desile u školi ili u lokalnoj zajednici u godini dodjeljivanja Oznake eTwinning škola.

Period prijave će početi u decembru 2017. godine i bit će otvoren do marta 2018. godine.

Od škole će se tražiti da pokaže dokaze za različite kriterije i finalnu prijavu mora potpisati i opečatiti direktor škole.