article image

eTwinning i prijatelji: COFACE porodice u Evropi

COFACE porodice Evrope je prijatelj eTwinning-a, organizacija koja promoviše blagostanje, zdravlje i sigurnost porodica u EU i šire.

eTwinning prijatelji pružaju vam važan sadržaj koji je u vezi sa njihovim poslom i stručnim poljem rada i zato pružaju nastavnicima mogućnost da ojačaju svoje vještine i znanja pristupanjem edukativnim materijalima raznih eksperata iz cijele Evrope.

Od 2014. godine COFACE porodice Evrope i eTwinning su izgradili saradnički odnos. COFACE je aktivno učestvovao na Godišnjim eTwinning konferencijama, pružajući radionice kao što je “Decentralizovane tehnologije i kako će one transformisati Internet (ili web)” na Malti 2017. godine.

Nedavno je Kler Morvan, menadžerica za komunikaciju eTwinning-a, bila voditeljica na COFACE konferenciji “Izgradnja održivih obrazovnih sistema koji mogu odgovoriti zahtjevima budućnosti” u Gracu, Austrija.

Radionica “Transformacijska moć digitalizacije u školama: gdje povući liniju?” je istražila pozitivno korištenje digitalnih alata u školama i pružila korisne informacije na teme kao što su “Interakcija nastavnika i roditelja različitog kulturnog porijekla”, “Digitalna praznina” i “Digitalni pristup”.

Radionica je dovela do zaključka da tehnologija u učionici ima potencijal koji se može koristiti u različite svrhe:

“uvrštavajući različito učenje (pomiješano digitalno sa fizičkim), inkluzivno učenje, saradničko učenje (prekogranično sa drugim školama) i mnoga druga, a sve vrijeme minimaliziranjem negativnih efekata na njihove učenike (vrijeme provedeno ispred ekrana, razvoj vještina kritičkog mišljenja i otpornost na onlajn sadržaj, itd.).“

Za više informacija o radionici pročitajte ovdje.

COFACE porodice Evrope je naziv organizacije od 2016. godine, a osnovana je 1958. godine. Od tada, organizacija se mnogo razvila, predstavlja i djeluje kao glas porodica u potrebi u EU.

U ovom trenutku COFACE ima 58 organizacija članica u 23 zemlje članice EU, koje djeluju na državnom ili regionalnom nivou, prema potrebama porodica, sa posebnim fokusom na porodice iz ranjivih kategorija: porodice u riziku od siromaštva, jednoroditeljske i porodice sa više članova, migrantske porodice, istospolne porodice, porodice sa članovima sa onesposobljenjem - hroničnim oboljenjima, porodice koje žive u područjima sa ograničenom brigom za djecu i uslugama zdravstva.

Osnovne vrijednosti COFACE porodica Evrope su: nediskriminacija, jednake mogućnosti za sve, poštovanje ljudskih prava, zapošljavanje, socijalna inkluzija i solidarnost.