article image

eTwinning i prijatelji: Bolji internet za djecu (Better Internet for Kids BIK)

BIK je eTwinning prijatelj koji ima za cilj kreiranje sigurnijeg internet okruženja za djecu.

Ubrzan rast društvenih medija, pametnih telefona i digitalnih uređaja mijenja život djece, kako u škoili, tako i kod kuće. Jedan od tri korisnika interneta širom svijeta je dijete. Ukoliko je ovo, sa jedne strane, prirodno prilagođavanje razvoju tehnologije, to pruža mogućnost djeci da imaju pristup znanju, da komuniciraju i razvijaju svoje vještine, a sa druge strane, djeca mogu biti izložena štetnom sadržaju koji ne očekuju.

latest updates

Ovim povodom 'Strategija za bolji internet za djecu' predlaže niz akcija koje trebaju poduzeti Komisija, zemlje članice EU i cijela industrija sa ciljem kreiranja sigurnijeg okruženja za djecu.

Bolji internet za djecu (BIK) je vodič za onlajn servise koji pruža važne informacije o nekim od najvažnijih aplikacija, stranica društvenih mreža i drugih platformi koje danas obično koriste djeca, mladi ljudi i odrasli.

Godišnje obilježavanje Dana sigurnijeg interneta (SID) ima za cilj podizanje svjesnosti o sigurnijem i boljem internetu, u kojem su svi osnaženi da tehnologiju koriste odgovorno, sa poštovanjem, na kritički način i kreativno. Kampanja ima za cilj pristupanje djeci i mladim ljudima, roditeljima i starateljima, nastavnicima, obrazovnim i socijalnim radnicima, kao i tehnološkoj industriji, onima koji donose odluke i političarima, kako bi ohrabrili sve da preuzmu svoju ulogu u kreiranju boljeg interneta.

Dalje, kao dio SELMA projekta (socijalni emocionalno učenje za zajedničku svjesnost), provedeno je istraživanje i pripremljen je izvještaj pod nazivom “Hakiranje onlajn mržnje: vršnjačko nasilje za nastavnike zasnovano na dokazima”. Rezultati istraživanja objavljeni su na Dan sigurnijeg interneta (SID) početkom februara. Ovaj izvještaj sintetizuje glavne rezultate istraživanja sveobuhvatnog programa istraživanja koje je provelo SELMA projekt kako bi postigli razumijevanje fenomena onlajn govora mržnje.

BIK je prijatelj eTwinning-a. eTwinning u potpunosti podržava Dan sigurnijeg interneta (SID) i svake godine ohrabruje nastavnike da se uključe grupi Uvođenje eSigurnosti u eTwinning projekte, koji je posvećen upravo tome da učenik bude sigurnan u onlaj okruženju korištenjem digitalnih medija u obrazovanju.

Iako je put ostvarenja da internet bude u potpunosti sigurno mjesto za djecu jako dug, sve ove aktivnosti doprinose boljem razumijevanju izazova sa kojima se susrećemo i pruža praktične strategije za razvoj boljeg i sigurnijeg interneta za djecu.