article image

Kodiranje za kulturu: Povezivanje digitalnih vještina sa kulturnm naslijeđem

Da li znate da možete proslaviti eTwinning sedmice i naše različito kulturno naslijeđe integrisanjem nekih elemenata kodiranja i digitalne kreativnosti u svojoj učionici?

Ove godine imate mogućnost da sa svojim učenicima istražite povezanost između digitalnih inovacija, tradicije i kulture i da prijavite svoju aktivnost na web stranici sedmice kodiranja!

Bez obzira na predmet koji podučavate, ili vaše znanje o kodiranju, veoma lako možete organizovati čas na kome ćete obilježiti kulturno naslijeđe i kodiranje u vašoj učionici. Na primjer, možete zamoliti svoje učenike da kreiraju igru za učenje o romantizmu, da pretvaraju historijske dokumente u aplikaciju ili čak da kreiraju predmete u digitalnim medijima kako bi učili o engleskoj renesansi.

Također, možete preuzeti i plan rada Kulturnog naslijeđa i Vizuelnog programiranja i replicirati ili prilagoditi ga za rad sa svojim učenicima. Možete koristiti ovu igru koja je napravljana u programu Scratch da realizujete vaš plan rada i da nešto slično uradite i sa svojim učenicima. Ukoliko budete vodili aktivnost zasnovanu na kodiranju možete je prijaviti na mapu Sedmice kodiranja prije 21. oktobra i dobiti certifikat koji je odobren od strane Evropske komisije.

Ukoliko želite napraviti izuzetan izazov možete učestvovati u „Izazov sedmica kodiranja za sve“ CodeWeek4all challenge, i također dobiti certifikat za uspješnost.

Na samom kraju, pobrinite se da koristite haštag #codeweek u svim događajima kodiranja i projektima koje planirate organizovati u eTwinning-u. Ohrabrujemo sve članove zajednice da kreiraju projekt na temu „Kulturno naslijeđe“ i kodiranje.

Šta čekate? Uključite se u Sedmicu kodiranja, uključite se u našu grupu na fejzbuku Facebook group, i ne zaboravite zakačiti svoju aktivnost na mapi.