Odricanje od odgovornosti

EUN Partnership AISBL (poznato kao European Schoolnet, u nastavku teksta EUN) vodi eTwinning Centralnu službu za podršku i održava eTwinning platformu na osnovu ugovora o usluzi sa EACEA (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelni sadržaj i kulturu), kao ugovornim tijelom.

EUN u ime ugovaratelja čuva podatke na platformi pravodobno i tačno. U slučaju grešaka, korisnici mogu pisati na editor@etwinning.net. EC, EACEA i EUN ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu podataka na ovim stranicama.

Informacije na ovoj platformi:

  • su opće prirode i nisu namijenjene posebnim okolnostima niti bilo kojoj posebnoj situaciji;
  • nisu nužno sveobuhvatne, tačne, potpune ili ažurirane;
  • su ponekad povezane sa vanjskim sajtovima nad kojima EK, EACEA ili EUN nemaju kontrolu i za koje ne mogu preuzeti nikakvu odgovornost;
  • nisu ni profesionalan ni pravni savjet (ako trebate poseban savjet, morate se uvijek posavjetovati sa kvalifikovanom osobom).

EUN zadržava pravo, po vlastitom nahođenju, da obustavi, promijeni, izmijeni, doda ili ukloni dijelove platforme u bilo koje vrijeme, uz saglasnost ugovaratelja.

Ova izjava o odricanju odgovornosti nije namijenjena ograničavanju odgovornosti EK, EACEA ili EUN suprotno svim zahtjevima utvrđenim u primjenjivom državnom zakonu niti isključivanju njihove odgovornosti za pitanja koja prema tim zakonima ne mogu biti isključena.

Napomena o autorskim pravima

Reprodukcija je odobrena pod uslovom da se navede njen izvor, osim kada je drugačije navedeno. Ako je potrebno pridobiti prethodno odobrenje, takvo odobrenje poništava sva prethodna i jasno navodi sva moguća ograničenja.

  • Administration