Електронна безопасност и eTwnning

 • B. Тенденции/проблеми/политики и практики

 • B1: Права и отговорности

 • Въпрос 6: Какви са правата и отговорностите на хората, когато са онлайн?

  Не винаги е лесно да знаете вашите права и отговорности, когато сте онлайн. Едно простичко правило е да помислите какво бихте направили офлайн. По принцип правилата са едни и същи онлайн и офлайн, но е възможно да се окажете в ситуация, която не може ясно да се съпостави с „реалния свят“ и затова е също толкова важно да знаете правата си, докато сте онлайн.

  1. За повече информация относно правилата и разпоредбите, вижте Кодекса на ЕС за правата в онлайн среда

  2. Ако търсите упражнения по темата, вижте глава 1 от наръчника на Web We Want за тийнейджъри, разискваща „Моите права и отговорности“

 • B2: Поверителност и защита на данните

 • Въпрос 7: Как да защитите училищните устройства от злонамерен софтуер?

  Злонамереният софтуер (малуер) е софтуер, който цели да получи таен достъп до дадена компютърна мрежа или система без съгласието на собственика и може да включва вируси, червеи и шпионски софтуер. Веднъж инсталиран, злонамереният софтуер води до нежелани резултати. В по-леки случаи, те са досадни и неприятни, а в по-крайни могат да бъдат изключително деструктивни или да позволят достъп до чувствителни лични данни в системата. Злонамереният софтуер обикновено прониква в ИТ системата на училищата чрез спам, чрез изтегляне на заразени файлове или чрез заразени преносими устройства (USB, външен хард диск, електронна поща, мобилен телефон и др.).

  Действията, които трябва да бъдат взети под внимание, включват:

  1. Инсталирайте и редовно обновявайте защитни стени и антивирусни програми, за да избегнете нарушения на сигурността.

  2. Блокирайте нежелани уебсайтове и изскачащи прозорци чрез персонализиране на настройките за сигурност на уеб браузъра или браузърите, използвани на училищните компютри.

  3. Обяснете на учениците защо това е необходимо и че се прави за тяхната сигурност.

  4. Създайте строг протокол за използването на интернет на училищните компютри и за автоматичната проверка на личните имейли за злонамерен софтуер.

  5. Обучете служителите как да разпознават потенциално заразени файлове и към какви практики за сигурност да се придържат, когато свалят файлове или използват преносими устройства.

  6. Всички, служители и ученици, трябва да бъдат обучени да сканират файловете за злонамерен софтуер преди да ги използват на училищните компютри.

  7. Определете обучен човек за контакт, който да се занимава с всички проблеми, породени от злонамерен софтуер, и да въведе официална процедура за действие при инциденти.

 • Въпрос 8: Как да защитите т. нар. „чувствителни данни“ в училище?

  Чувствителните данни в училище включват, но не се ограничават до: лични данни на учениците, родителите и служителите; академична, здравна и психологическа информация за учениците; заплати на служителите и друга информация, свързана с кариерата им; данни, отнасящи се до управлението на училището. Тези данни могат да бъдат съхранявани на локални компютри, преносими устройства за съхранение, сървъри, намиращи се в училището или на друго място (все по-често в облака) или на хартиен носител, след разпечатване на частен или споделен принтер. Недостатъчната защита или неправомерното разкриване на подобна информация биха могли да доведат до нарушаване на конфиденциалността или до посегателство срещу Закона за защита на личните данни.

  Действията, които трябва да бъдат взети под внимание, включват:

  1. Поддържайте две отделни компютърни мрежи, едната за взаимодействия между учениците, персонала и родителите, а другата на сървър с високо ниво на сигурност за администрацията.

  2. Редовно актуализирайте вашата антивирусна система, за да не станете мишена на хакери.

  3. Криптирайте и защитавайте с парола чувствителните данни и никога не съхранявайте некриптирани данни на преносимо устройство.

  4. Обучете служителите си как да защитят чувствителните данни – свържете се с Комисията за защита на личните данни за подкрепа при организацията на обучението.

  5. Създайте стриктно прилаган протокол за сваляне или копиране на чувствителни данни от административните системи. Сваляйте и копирайте тези данни само при крайна необходимост.

  6. Редовно правете бекъп на устройствата.

  Съвет! Не оставяйте конфиденциални документи на общия принтер! Уверете се, че подобни документи са минали през шредер, преди да ги изхвърлите в кошчето. Освен това избягвайте събирането на чувствителни данни, освен ако не е необходимо. Не можете да компрометирате това, с което не разполагате!

 • Въпрос 9: Използване на мобилни устройства в училище – за какво да се погрижите?

  Употребата на мобилни устройства означава, че всички имат лесен достъп до интернет навсякъде. Mобилните устройства предлагат неограничени възможности, когато се използват активно и творчески в клас, макар че понякога могат да доведат до нежелано поведение като преписване и тормоз. Така или иначе се препоръчва училищата да разработят политика по отношение на притежаването и използването на мобилни телефони на територията на училището, която се отнася както до персонала, така и до учениците.
  Действията, които трябва да бъдат взети под внимание, включват:
  1. Помислете как да включите мобилните телефони в учебната дейност по по-конструктивен начин.
  2. Включете в училищната политика правила за носенето и използването на мобилни телефони от страна на персонала и учениците; уверете се, че те се спазват системно в цялото училище. Политиката трябва да отговаря поне на следните въпроси:
  a. Кога е позволена/забранена употребата на мобилни телефони на територията на училището?
  б. Позволено ли е да се използват фото и видео приложения и при какви условия може да бъде публикувано заснетото съдържание – снимка или филм?
  в. Къде трябва да се съхраняват мобилните телефони по време на час?
  г. Могат ли учениците да използват Wi-Fi мрежата на училището от мобилния си телефон?
  д. Какво съдържание може да бъде достъпно чрез мобилните телефони в училище (например забрана за порнографско или незаконно съдържание)?
  е. Какви са последствията при неспазване на политиката за мобилните телефони?
  3. Включете във вашата училищна политика раздел относно това как дигиталните технологии могат и не могат да бъдат използвани в клас.
  4. Организирайте редовни срещи с персонала и учениците за ревизиране на политиката за мобилни телефони и обсъждане на действията, които трябва да бъдат предприети, когато тя бъде нарушена.
  5. Информирайте родителите за училищната политика за мобилни телефони - защо са предприети тези мерки и какви са евентуалните последствия, до които може да доведе нарушаването им.

  В случай на конфискуване на мобилен телефон, ученикът трябва да го изключи преди да го предаде на учителя, за да се гарантира защитата на личните данни от телефона. Ако телефонът не бъде върнат в края на учебния ден, родителите трябва да бъдат информирани, а мобилният телефон да бъде съхраняван на сигурно място.
  Ако учениците имат право да ползват Wi-Fi мрежата на училището от мобилния си телефон, нека тя бъде различна от защитената мрежа, която се използва за административни/основни дела.
   

 • Въпрос 10: Трябва ли да сменям паролата си по-често?

  Много онлайн инструменти изискват регистрация. Създаването на парола е нещо, което правим често, но дали влагаме достатъчно мисъл в него? Надеждната парола може да ви помогне да защитите вашата онлайн репутация, затова е добре да се спазват стриктно някои основни правила за сигурност на паролата.

  Полезни препоръки:

  1. Паролата е важен ключ, който отключва достъп до вашата система, избягвайте да давате на новите потребители стандартната парола за „първоначален достъп“!
  2. Уверете се, че вашата система задава различна парола на всеки нов потребител и помолете потребителите да измислят своя собствена парола още при първото им влизане в училищната система.
  3. Напомнете на персонала и учениците 4-те златни правила за създаване на сигурна парола:

  а. Направете я дълга и сложна, в идеалния случай между 10 и 14 символа; дължината на паролата е най-важният аспект от нейната сила;
  б. Използвайте комбинация от цифри, символи, малки и големи букви и препинателни знаци;
  в. Използвайте мнемонични техники, които да ви помогнат да запомните паролата, например от изречението „My daughter, Harriet, is a great tennis player“ (Моята дъщеря, Хариет, е страхотна тенисистка) се получава акронима „Md,h,=gr8tP“, а от изречението „I love singing in the rain every single day!“ (Обичам да пея под дъжда всеки ден!) - „I<3SitR364!“;
  г. Никога не използвайте лична информация в паролата - имена, рождени дати, домашни любимци, адреси, училища, телефонни номера, регистрационни номера на МПС и т.н. Това биха били първите предположения на всеки, който се опитва да получи достъп до вашия профил.

  4. Включете основните правила за управление на паролата във вашата политика за електронна безопасност; подканете учителите редовно да разглеждат Политиката за приемлива употреба (ППУ) с учениците си, за да си припомнят с какво са се съгласили.

  Напомняйте си: Паролата е като четка за зъби - не бива да се споделя с никого и трябва да се сменя често! Добре е да се грижим за нея, като я сменяме или като използваме инструмент за управление на пароли като Dashlane или LastPass. Ако на потребителите наистина им е необходимо да запишат паролата си, те трябва да я съхраняват далеч от устройството, до което тя дава достъп.

  Стремете се училището да бъде в крак с най-актуалните ИКТ новости и вижте помощните услуги на проекта Знак за онлайн безопасност eSafety.

 • B3: Авторско право

 • Въпрос 11: Трябва ли учителите, които споделят своите материали, да поискат авторски права?

  Авторското право защитава вашата публикувана или непубликувана творба от неоторизирано копиране без необходимото позоваване или дължимата компенсация. Авторското право обхваща не само книги, но и реклами, статии, графични дизайни, етикети, писма (включително имейли), текстове на песни, карти, музикални произведения, продуктов дизайн и т.н.

 • Въпрос 12: Какво представляват договорите Криейтив комънс и как работят?

  Криейтив комънс договорите (лицензите) и инструментите за авторски права предоставят на всички - от отделните създатели до големите компании и институции - опростен и стандартизиран начин да дадат разрешение за използване на авторския им труд.

  Всички Криейтив комънс договори споделят важни общи характеристики. Всеки договор помага на създателите - ние ги наричаме лицензодатели, ако използват нашите инструменти – да запазят авторските си права, същевременно позволявайки на другите да копират, разпространяват и използват тяхната творба - поне с некомерсиална цел. Всеки договор Криейтив комънс също така гарантира, че лицензодателите ще получат признанието, което заслужават за своята работа.

 • Въпрос 13: Как мога да намеря материал (снимки, видеоклипове, презентации, музика), който не нарушава ничии авторски права?

  Важна особеност на Криейтив комънс е, че позволява търсенето на съдържание, което може да бъде използвано повторно. Можете да използвате Google, за да търсите Криейтив комънс съдържание, а също да търсите снимки във Flickr, албуми в Jamendo и общи медии в spinxpress. Wikimedia Commons, мултимедийното хранилище на Wikipedia, също е сред основните потребители на Криейтив комънс договори. За музика - прегледайте eTwinning статията „Malbert’s Melodier: Музика за учители от учител“, която информира читателите за голяма колекция от безплатна музика, създадена специално за eTwinning.

  За допълнителна информация, вижте уебсайта на Криейтив комънс
  Научете повече за идеята за споделяне на споделеното тук.