Електронна безопасност и eTwnning

 • A: Електронна безопасност в eTwinning и TwinSpace

 • Въпрос 1: Препоръчително ли е съгласието на родителите, ако учениците работят единствено и само в затвореното пространство на TwinSpace?

  Винаги е добре да информирате родителите за работата в eTwinning, тъй като по този начин им давате възможност да разберат какво правите с учениците. В случай че има родители, които не са съгласни да работите онлайн в TwinSpace, можете да им създадете профил на посетител, така че да видят някои от дейностите, които организирате с техните деца. Също така е важно да се договорите с eTwinning партньора(ите) ви, че всички снимки ще останат в TwinSpace и че няма да бъдат използвани без вашето разрешение - например за презентации, за училищния уебсайт и т.н.

  За повече информация, вижте Кодексa за поведение на eTwinning.

 • Въпрос 2: eTwinning предлага ли примерни формуляри, с които родителите да дадат своето съгласие за заснемане на видео и снимков материал, свързан с проектната работа в eTwinning?

  Не, eTwinning не предлага такива формуляри. Предвид факта, че всяка държава има специфични закони, това е в съответствие с националната политика.

  Свържете се с вашето Националното звено за координация (НЗК) за повече информация.

 • Въпрос 3: Каква е сигурността на снимките? Видими ли са за някого извън TwinSpace?

  Не по подразбиране. Всички материали (например файлове, снимки и т.н.) са лични. Учителят, който споделя тези материали в различните страници, може да определи за кого да бъдат видими.

 • Въпрос 4: Мога ли да използвам която и да е снимка от Интернет в моя проект (в TwinSpace)?

  Стандартните онлайн правила важат за всички платформи, включително за TwinSpace. Можете да използвате единствено безплатни за комерсиална употреба снимки (повече информация в раздел B3).

 • Въпрос 5: Какви отговорности възникват при използването на публичен TwinSpace?

  Същите като при публичните сайтове. Трябва да разполагате със съгласието на родителите, ако има снимки на учениците. Избягвайте да използвате пълното име на учениците. Вместо Мери Браун – Мери Б. Освен това трябва да се договорите с eTwinning партньора(ите) ви за общ подход в това отношение.
  За повече информация, вижте Кодексa за поведение на eTwinning.

 • 12.11.2018
  Are you unsure about the content you post?

  This decision tree resource has been created addressing online issues young people may encounter online, such as online bullying, queries they might have regarding posting content and their online friendships. The infographic is available in English, you can find it available in other languages here.

  decision tree